Legemiddelindustrien (LMI)

Fornøyd med Regjeringens mangeltiltak

Del

LMIs Karita Bekkemellem er strålende fornøyd med Regjeringens lovforslag for å styrke legemiddel-beredskapen i Norge.

Regjerningen sendte tirsdag morgen et nytt lovforslag til høring. Forslaget vil sikre Legemiddelverkets innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus, gi mulighet for å rasjonere legemidler fra apotek og grossist ved fare for en mangelsituasjon og forby parallelleksport.

- Forslagene som Regjeringen her har kommet med, er helt i tråd med våre ønsker og det vi i industrien har foreslått i dialog med helsedepartementet og fagetatene.

- Av folkehelsemessige grunner er det nødvendig med konkrete og raske tiltak for å minimere konsekvensene av denne mangelsituasjonen vi har havnet i. Vi i industrien vil ta ansvar sammen med myndighetene og støtter disse gode forslagene.

- Det er særs viktige handlinger regjeringen her foreslår for å begrense konsekvensene av medisinmangel i Norge, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, minutter etter at hun har lest saken på regjeringen sine hjemmesider.

Sikrer beholdning i Norge

Høringen kommer i etterkant av at Helsedirektoratet presenterte en rapport til Helseminister Bent Høie i juni, hvor de peker på 29 konkrete tiltak for å håndtere legemiddelmangel og sikre leveranse av legemidler under akutte kriser. Se her for å høre LMIs Erling Ulltveit oppsummere de viktigste poengene i rapporten.

- Et veldig tiltak for å sikre at legemidlene som faktisk er i Norge forblir i landet og kommer norske pasienter til gode, er å minimere grossistenes mulighet for parallelleksport ved fare for mangelsituasjoner, sier Bekkemellem.

Legemiddelverket har i dag begrenset mulighet til å få innsyn i lagerbeholdningen til grossistene og apotekene.

- En avgjørende faktor for å redusere konsekvensene av mangelsituasjoner, er at myndigheter får innsyn i grossistenes og apotekenes lagerbeholdning, for å kunne planlegge tiltak så tidlig som mulig. Det er faktisk en forutsetning for å kunne drive bærekraftig rasjonering av legemidler når, eller helst før, en mangelsituasjon oppstår, sier Bekkemellem.

Felleskatalogen som informasjonskilde

Hun påpeker også at i tillegg til at SLV får innsyn i lagerbeholdning og beredskapskapasitet, burde også pasienter og leger få innsyn i hvor hvilke apotek som har medisiner, hvis det skulle oppstå en mangelsituasjon.

- I Sverige har FASS (tilsvarende norske Felleskatalogen) gjort det mulig å søke opp lagerstatus av legemidler koblet opp mot apotek. De har derimot ingen varsler om mangler slik som Felleskatalogen har. Det ideelle hadde vært om Felleskatalogen også kunne få informasjonen om hvilke apotek som har hvilke varer. Dette ville vært et glimrende tilbud til både leger og pasienter, sier Bekkemellem.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI)
Essendrops gate 3
0301 Oslo

23 16 15 50http://www.lmi.no

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grundersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Følg saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legemiddelindustrien (LMI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom