Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenget søknadsfrist i kompensasjonsordningen

Del

Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september–oktober og november–desember 2020 forlenges til 15. juni 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for å kunne ta unna alle søknader som skal bekreftes. Departementet har derfor vedtatt at fristen forlenges til 15. juni 2021.

– Mye tyder på at det er hektisk å få unna alle søknader. Vi ser ingen grunn til at revisorer og regnskapsførere skal måtte jobbe døgnet rundt for å kunne bekrefte klientenes søknader innen 14. mars. Arbeidet må kunne gjøres innenfor de grenser for arbeidstid som arbeidsmiljøloven setter. Derfor setter vi nå en romslig frist, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Et viktig element i ordningen er at søknader skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn. Brønnøysundregistrene åpnet 18. januar for søknader for de to tilskuddsperiodene i fjor der søknadsfristen var 14. mars 2021. Det er denne som nå er forlenget til 15. juni 2021.

Søknader for neste tilskuddsperiode, januar–februar 2021, åpnes mandag 15. mars. For at det skal bli enklest mulig å holde rede på datoer, settes det nå en felles frist for alle tre perioder: 15. juni 2021.

Nesten 7000 bedrifter har fått tilskudd

– Det er nå delt ut om lag 1,8 milliarder kroner etter at Brønnøysundregistrene overtok ansvaret for ordningen. Og om lag 6900 foretak har fått tilskudd. Jeg regner med at de fleste nå har søkt for de to tilskuddsperiodene i fjor, sier Nybø.

I tillegg endres kompensasjonsgraden fra 80 til 85 prosent for tilskuddsperioden januar–februar 2021, i tråd med Stortingets vedtak.

Stortinget har vedtatt at kompensasjonsordningen skal forlenges, dvs. at perioden fra mars til og med juni også inkluderes. Arbeidet med å notifisere forlengelse av ordningen har startet. Som omtalt i Prop. 79 S (2020–2021) har EU og ESA varslet en innsnevring i handlingsrommet for å kompensere omsetningstap relatert til koronapandemien under det EØS-rettslige grunnlaget dagens ordning er hjemlet i. Dersom kompensasjonsordningen fra mars må notifiseres under et annet hjemmelsgrunnlag, vil det kunne få noen konsekvenser for innretningen på ordningen.

For mer informasjon om ordningen, inkludert innsyn i tildelte tilskudd, se

Kompensasjonsordning for næringslivet (brreg.no)

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom