NGI

Forhandlingene om et forbud mot plastforurensing er i gang – norske forskere roser Norges lederskap og ber om å bli involvert

Del

Norske forskere som arbeider med plastforurensning og miljøkonsekvensene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensning applauderer roser Norges tilnærming og lederskap "i å løse en av de største miljøkrisene i nyere tid". I et innspillsbrev gir de samtidig sine anbefalinger om hva norske myndigheter bør vektlegge framover

Ni norske forskere har gitt norske miljømyndigheter innspill om hva de bør vektlegge framover for å få til et forbud mot plast. Foto: Unsplash, Naja Bertolt Jensen
Ni norske forskere har gitt norske miljømyndigheter innspill om hva de bør vektlegge framover for å få til et forbud mot plast. Foto: Unsplash, Naja Bertolt Jensen

Fra 28. november til 2. desember 2022 startet de første forhandlingene i den mellomstatlige forhandlingskomitéen om plastforurensning i regi av FNs miljøprogram, UNEP. Målet er å få på plass et bindende forbud mot plast, inkludert det marine miljøet.

Innspillsbrev fra ni forskere

I et brev til norske miljømyndigheter, som er signert Hans Peter Arp ved NGI – Norges Geotekniske Institutt og åtte andre forskerkollegaer fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning), SINTEF Ocean, NTNU, NILU-Norsk institutt for luftforskning og Norsk Polarinstitutt, vektlegger forskerne at utfordringene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensing må sees i sammenheng med klimaendringene og naturtap.

"Vi applauderer derfor Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet for arbeidet som gjøres med plastavtalen og vitenskapspanelet".

Helhetlig tilnærming

I brevet ber forskerne blant annet om at norske forskningsmiljøer blir involvert tidlig i prosessen for å gi innspill på det faglige grunnlaget for avtalen, at avtalen må ta hensyn til global ulikhet og mangfold og at myndighetene i forhandlingene vurderer tiltak gjennom hele verdikjeden til plast.

– I tillegg løfter vi fram at tiltak rettet mot plast og mot kjemikalier må sees i sammenheng. Plastavtalen bør derfor utvikle tiltak for å fase ut bruken av de mest skadelige kjemiske og polymeriske komponentene i plastmaterialer. Avtalen bør også gå inn på uidentifiserte stoffer og stoffer som så langt ikke er risikovurdert, sier Arp, som er teknisk ekspert i miljøkjemi ved NGI og professor II ved NTNU og én av koordinatorene bak innspillet til norske myndigheter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ni norske forskere har gitt norske miljømyndigheter innspill om hva de bør vektlegge framover for å få til et forbud mot plast. Foto: Unsplash, Naja Bertolt Jensen
Ni norske forskere har gitt norske miljømyndigheter innspill om hva de bør vektlegge framover for å få til et forbud mot plast. Foto: Unsplash, Naja Bertolt Jensen
Last ned bilde

Dokumenter

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

NGI-led EU project will digitize the mining industry and ensure increased sustainability18.11.2022 12:31:35 CET | Press release

Europe has a growing need for critical raw materials and wants to be more self-sufficient when it comes to supply. But how to extract minerals in the most sustainable way possible? The recently funded innovation action DINAMINE will develop and showcase how innovative solutions and digital technology, such as robots, artificial intelligence, and automation, can make small and medium-sized mines more efficient and sustainable.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom