Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår større fleksibilitet til å velge reaksjonstype

Del

I et forslag som i dag sendes på høring foreslås det endringer i reglene om administrativ inndragning av fangst.

- Forslaget som nå sendes på høring innebærer at forvaltningen får større fleksibilitet til å velge den mest rimelige reaksjonstypen. Det betyr at forvaltningen ikke trenger å foreta administrativ inndragning i sakstyper der det framstår som unødvendig tyngende, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I dag må fangst eller verdien av fangst som er høstet eller levert i strid med reglene tilfalle vedkommende fiskesalgslag, eller staten dersom fangsten ikke faller inn under omsetningsretten til salgslaget.

Fiskeridirektoratet sender i dag ut høringsforslaget om endringer i havressursloven § 54 om inndragning av fangst. Høringen er oppfølging av Nærings- og fiskeridepartementets bestilling fra 10. november 2020.

Konkret går lovforslaget ut på at det i § 54 tas inn en hjemmel for departementet til å fastsette i forskrift nærmere bestemmelser om hvilke overtredelser som rammes av administrativ inndragning av fangst etter § 54 første ledd første punktum. Lovforslaget skal  åpne for at departementet kan:

1. tydeliggjøre i forskrift hvilke typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, og

2. fastsette i forskrift at enkelte typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, ikke lenger skal gjøre det.

Dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, vil fiskeriforvaltningen sende på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer.

Høringen på Fiskeridirektoratets nettside. 

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom