Foreslår Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon

Del

– Norge trenger bedre legemiddelberedskap. Derfor foreslår The Life Science Cluster å etablere et nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til bedre beredskap vil gi flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Det sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster, som også har kartlagt produksjonskapasitet og -kompetanse blant norske legemiddelselskaper.

Allerede før korona-pandemien opplevde Norge mangel på legemidler, og usikkerheten i den globale forsyningskjeden for legemidler har blitt større. The Life Science Cluster har i forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets delrapport om legemiddelproduksjon (IS-2873) på oppdrag fra Legemiddelverket kartlagt dagens produksjonskapasitet og -kompetanse.

Som en del av oppdraget har The Life Science Cluster gitt anbefalinger til en nasjonal strategi for opprettholdelse av produksjonskompetanse, og anbefaler å opprette et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, basert på et privat-offentlig samarbeid. Strategien er levert Helse- og omsorgsdepartementet 23. september. 

 – Senteret skal koordinere all legemiddelberedskap i Norge og sørge for produksjon av livsviktig medisin i Norge. Som et privat-offentlig samarbeid vil senteret samtidig bidra til forskning og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for produksjon av legemidler. Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

 Det nasjonale senteret for farmasøytisk produksjon må etableres med en fleksibel FoU-enhet i tillegg til produksjon. Senteret bør dessuten inkludere alle relevante eksisterende produksjons- og FoU-miljøer med sine spesialfunksjoner, som antibiotika og vaksine. Koordinering av ressurser og infrastruktur vil gi effektiv utnyttelse både ved beredskapsbehov og i vanlig drift, og sikre fornuftig bruk av det offentliges midler.

 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 1,1 milliarder kroner til beredskapslagring av legemidler i 2021.The Life Science Cluster håper Stortinget nå løfter beredskapsproduksjon i sin behandling av budsjettet, og setter av 10 millioner for å utrede et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon.

 Som næringsklynge har The Life Science Cluster som mål å bidra til flere arbeidsplasser innen livsvitenskap. Norge må erstatte både arbeidsplasser og eksportinntekter fra olje, og da bør næringer med høy verdiskapning per hode, som helse og livsvitenskap prioriteres.

 Legemiddelprodusenter ønsker å bidra til økt beredskap
I forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets rapport om legemiddelproduksjon har The Life Science Cluster gjennomført en kartlegging blant norske aktører med kompetanse på produksjon av ingredienser og ferdige legemidler. Dette inkluderer generelle legemidler, antibiotika og vaksiner. Kartleggingen viser tydelig at de industrielle produksjonsbedriftene i Norge har teknologi og kompetanse til å produsere de fleste legemidlene det er mangel på i dag. 

 – Vi har gitt Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet en liste med bedrifter som står klare til å produsere. Selskapene venter bare på en telefon fra myndighetene. Derfor er vi glade for å se bevilgninger til beredskapslager i budsjettet fra regjeringen, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

 En utvikling mot persontilpasset medisin 
Et Senter for farmasøytisk produksjon vil også være viktig for persontilpasset medisin. 

– Fremtidens legemidler vil produseres i langt færre doser enn i dag, og sambruk og disruptiv prosessinnovasjon vil være helt nødvendig.

The Life Science Cluster takker alle partnerne for et godt samarbeid. Disse partnerne har bidratt i rapporten som er overlevert: BASF, Bayer, Biotec BetaGlucans, Catapult Life Science, Curida, Diatec Monclonals, Fresenius-Kabi, GE Healthcare, Institutt for Energiteknikk, IFE, Legemiddelindustrien, NovaMatrix, Oncoinvent, Pharma Productions, Pharmaq Zoetis, SINTEF, Takeda, TPI Norway, Vistin Pharma, Xellia Pharmaceuticals. 

Selve rapporten har hatt utgangspunkt i et unikt offentlig-privat samarbeid på oppdrag fra Legemiddelverket, basert på tillit og åpenhet mellom partene.

Nøkkelord

Kontakter

Åse Solberg
Communications Manager
The Life Science Cluster

+47 45 02 40 76 | aase@tlsc.no

Bilder

Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster
Last ned bilde
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster
Last ned bilde
Et «Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon» bør omfatte eksisterende legemiddelprodusenter, både industrielle, apotek og offentlige (rødt), så vel som nyetableringer (blått). Eksisterende aktører med infrastruktur og kompetanse tilpasset produktutvikling, er indikert som samarbeidspartnere til FoU-senteret (lilla).
Et «Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon» bør omfatte eksisterende legemiddelprodusenter, både industrielle, apotek og offentlige (rødt), så vel som nyetableringer (blått). Eksisterende aktører med infrastruktur og kompetanse tilpasset produktutvikling, er indikert som samarbeidspartnere til FoU-senteret (lilla).
Last ned bilde

Om The Life Science Cluster

The Life Science Cluster
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

https://tlsc.no/

The Life Science Cluster er en næringsklynge for aktører innen livsvitenskap med nesten 90 medlemmer innen helse, teknologi, marin og landbruk.

Vi skal styrke samhandling og kunnskapsdeling i industri, akademia, privat og offentlig sektor og slik bidra til flere nye arbeidsplasser innenfor internasjonalt konkurransedyktig eksportindustri