Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår endringer i lånegarantiordningen for luftfart

Del

Regjeringen vil gjøre endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse ordningen til flyselskapene, og samtidig sørge for at staten ikke tar vesentlig større risiko.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge

- Vi tilpasser oss markedssituasjonen for luftfarten, som nå står i en mer langvarig og alvorlig situasjon enn da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sier næringsminister Iselin Nybø.

Slik situasjonen er i dag kan det være krevende for flyselskapene å få usikret lån fra bankene, eller å kunne stille tilstrekkelig med sikkerhet overfor långiver og GIEK, slik dagens ordning forutsetter.

- Denne ordningen skulle være til hjelp for flyselskapene. Når vi ser at innretningen av enkelte vilkår i ordningen står i veien for det, så er vi pragmatiske og vil sørge for at det blir enklere for selskapene å bruke den, sier Nybø.

Endringene som regjeringen nå foreslår må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

Det var 19. mars at regjeringen først lanserte en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Tre nye grep for at garantiordningen skal bli mer tilgjengelig for flyselskapene:

  • Ordningen utvides fra 30. juni til 31. oktober 2020. Det betyr at flyselskaper som er i dialog med sine eiere og kreditorer om rekapitalisering, får bedre tid til å vurdere om de vil benytte garantiordningen.
  • Kravet om risikodeling på like vilkår kan fravikes (pari passu-vilkåret) og erstattes av andre vilkår, som ivaretar formålet om at også private aktører vurderer selskapets soliditet i forbindelse med statens garantistillelse. Endringen skjer som konsekvens av at flyselskapene har begrensede muligheter for sikkerhetsstillelse samtidig som långiver er tilbakeholdne med å gi usikrede lån.
  • I tillegg vil regjeringen ha dialog med ESA om en justering som innebærer at aksjonærbidrag i form av egenkapitaltilførsel kan aksepteres som "kommersiell transje" tilsvarende 10 prosent av statens garanti, slik at GIEK i ordningen kan garantere for 100 prosent av lån. En slik endring vil være positiv med tanke på statens risiko, og kan gjøre det enklere for selskapene å få tilgang til ordningen.

Nøkkelord

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Ny mateksportforskrift skal gjøre det enklere for sjømatnæringen13.7.2020 13:45:02 CESTPressemelding

Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som gjelder all norsk mat. Dette skal gjøre det lettere for sjømatnæringen å få oversikt over hvilke regler man skal forholde seg til ved eksport av all sjømat. Dette vil bidra til et mer forutsigbart system for produsenter og eksportører i næringen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom