Revisorforeningen

Forenklingsarbeid i revers

Del

Regjeringen har høye ambisjoner for forenklingsarbeidet for næringslivet. Forenkling er i vinden og har høy prioritet og bred politisk støtte.

- Forenklingsregnskapet må være pålitelig og fullstendig – da må også kostnadene ved nytt regelverk med. Nå presenterer Regjeringen bare den ene siden av regnestykket. Det er lite troverdig, skriver fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
- Forenklingsregnskapet må være pålitelig og fullstendig – da må også kostnadene ved nytt regelverk med. Nå presenterer Regjeringen bare den ene siden av regnestykket. Det er lite troverdig, skriver fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.

I Jeløya-plattformen heter det at regjeringen skal redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader med ytterligere 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021. Det er vel og bra.

Også nytt regelverk gir merarbeid og kostnader

Nå er det imidlertid slik at også nytt regelverk gir merarbeid og kostnader for næringslivet. Statens utredningsinstruks sier at nytte- og kostnadsanalyser alltid skal fortas når nytt regelverk introduseres. Kostnadene skal angis i kroner. I praksis viser dette seg å være vanskelig.

Nytte- og kostnadsvurderinger gis lav prioritet

Nytte- og kostnadsvurderinger synes jevnt over å ha lav prioritet, og er ofte tynt beskrevet. Det vil si; - Det argumenteres godt for nytten (for det offentlige) av nytt regelverk, mens kostnaden for andre (næringslivet) gjennomgående er svakt utredet. Ofte er det overhodet ingen kvalitativ vurdering, kun udokumentert synsing og en konklusjon om at de økonomiske konsekvensene for næringslivet er minimale.

Flere ferske saker illustrerer problemet

Tre ferske saker illustrerer dette veldig tydelig: Skattedirektoratets forslag om arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips, plikten fra 2019 til å skrive ut papirkvittering fra kassaapparat ved alle salg og forslaget om å utvide arbeidsgivers ansvar for ansattes naturalytelser mottatt fra andre. Flere tunge høringsinstanser har påpekt mangelfull utredning av administrative og økonomiske konsekvenser for næringslivet som følger av disse forslagene.

Vesentlige merkostnader for næringslivet

Nye konsekvensvurderinger er likevel ikke blitt gjennomført. Om man hadde benyttet samme metode som benyttes for å beregne økonomiske effekter av forenklinger, vil man funnet at merarbeid og kostnader for næringslivet er vesentlige. Forslaget om arbeidsgivers plikter ved naturalytelser ble nylig vedtatt i Stortinget. Revisorforeningen gikk i denne saken til det uvanlige skritt å be Stortinget utsette vedtak inntil konsekvensene for næringslivet er skikkelig utredet.

Politisk "Window-dressing"

I et forenklingsregnskap må det tas med både pluss- og minusposter. Unnlater man å beregne minuspostene blir regnskapet misvisende. Det blir for politisk «Window Dressing» å regne.

Lite troverdig

Regjeringen må ta grep i fremtidige utredninger om nytt lov- og regelverk. Forenklingsregnskapet må være pålitelig og fullstendig – da må også kostnadene ved nytt regelverk med. Nå presenterer Regjeringen bare den ene siden av regnestykket. Det er lite troverdig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Forenklingsregnskapet må være pålitelig og fullstendig – da må også kostnadene ved nytt regelverk med. Nå presenterer Regjeringen bare den ene siden av regnestykket. Det er lite troverdig, skriver fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
- Forenklingsregnskapet må være pålitelig og fullstendig – da må også kostnadene ved nytt regelverk med. Nå presenterer Regjeringen bare den ene siden av regnestykket. Det er lite troverdig, skriver fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom