GlobeNewswire by notified

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1,7 miljoner USD genom försäljning av 1,7 miljoner aktier i Knowledge AI samt förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023

Dela

Stockholm, 24 maj 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) offentliggör härmed att bolaget har sålt 1,7 miljoner stamaktier i sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Holdingts Ltd. (”KAIT”). Transaktionen genomfördes till en värdering om 12 miljoner USD vid full utspädning. Efter försäljningen kommer Anoto fortfarande att äga 5,3 miljoner aktier i KAIT (58,8 procent av antalet utestående aktier och 44,1 procent efter full utspädning). De 1,7 miljoner aktierna såldes till en grupp av 15 investerare som utgjordes av bland annat venture capital bolag och enskilda europeiska investerare.

”Utöver de 40 miljoner kronor som anskaffas genom en riktad emission och en pågående företrädesemission har Anoto rest ytterligare 1,7 miljoner USD och likviden kommer att användas till att stärka Anotos finansiella ställning och för att finansiera upphandling av komponenter. Värderingen av KAIT om värdering 12 miljoner USD bevisar dess framtida potential trots tuffa marknadsförhållanden,” säger Joonhee Won, verkställande direktör i Anoto Group AB.

Styrelsen har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023. Ett tilläggsprospekt kommer med anledning av ovan att offentliggöras omkring den 26 maj 2023.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 24 maj 2023 kl.08.00 CEST.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Viktig information
Detta pressmeddelande är annonsering i enlighet med artikel 2(k) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt Prospektförordningen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolaget eller de värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Det fullständiga Prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.anoto.com och Hagberg & Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Anoto har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Telesis Bio Announces Closing of $28.0 Million Private Placement of Preferred Stock And Warrants to Purchase an Additional $46.2 Million of Common Stock5.6.2023 23:30:00 CEST | Press release

SAN DIEGO, June 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio Inc. (NASDAQ: TBIO), a leader in molecular biology automation solutions for multi-omic and synthetic biology applications, today announced the closing of its private placement of redeemable convertible preferred stock and warrants resulting in initial gross proceeds of $28.0 million to Telesis Bio. The warrants issued in the private placement will provide Telesis Bio with approximately $46.2 million in additional gross proceeds if they are cash exercised. The financing was led by Novalis LifeSciences LLC with participation from Northpond Ventures, BroadOak Capital Partners and M-185 Corporation, an affiliate of the Company’s Chief Executive Officer and Founder, Todd R. Nelson, PhD. The Company also announced the appointment of Paul Meister, a partner at Novalis LifeSciences LLC, to the Company’s board of directors immediately following the closing. Please refer to the Company’s Form 8-K to be filed with the Securities and Exchang

Galapagos to showcase CAR-T point-of-care manufacturing and initial Phase 1/2 CLL data with CD19 CAR-T candidate, GLPG5201, at the EHA 2023 congress5.6.2023 22:01:00 CEST | Press release

All 7 out of 7 eligible patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (rrCLL), with or without Richter’s Transformation (RT), responded to treatment (Objective Response Rate of 100%)1 GLPG5201 showed no cytokine release syndrome (CRS) higher than grade 2, or immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS)2 A functionally closed, automated manufacturing platform for cell therapies at the point-of-care will be shown at the Galapagos booth A.103at the EHA 2023 congress Mechelen, Belgium; 5 June 2023,22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) today announced that it will feature theCAR-T point-of-care manufacturing platform and willpresent previously disclosed initial Phase 1/2 data with CD19 CAR-T candidate, GLPG5201, at the European Hematology Association (EHA) 2023 congress, taking place from 8 June to 11June 2023 in Frankfurt, Germany. “Patients who develop rrCLL and become resistant to new agents have a very poor prognosis and a significant high

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 20225.6.2023 21:15:00 CEST | Pressemelding

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se Publicering Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 ju

Hoylu AB: Publishes its Annual Report for 20225.6.2023 21:15:00 CEST | Press release

Hoylu AB (publ) announced today that the Annual Report for 2022 is attached to this press release and is available on Hoylu's web site: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). For more information contact: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com About Hoylu Hoylu’s visual collaboration technology empowers distributed teams to translate ideas into actions. Large enterprises as well as small and medium companies rely on Hoylu to run projects, programs, and initiatives across time zones and continents as seamlessly as when working in the same room. For more information: www.hoylu.com Try Hoylu for free: https://app.hoylu.com/ Ticker symbol: Hoylu Marketplace: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publication The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 21:15 CE

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 05.06.20235.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 5 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 05.06.2023 Espoo, Finland – On 5 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL308,5933.85CEUX48,4053.86AQEU4,7293.86TQEX3,3733.87Total365,1003.86 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and en