NBBL - Norske Boligbyggelag

Folket tror på stigende boligpriser

Del

Boligmarkedsbarometeret tikket inn på 10 blank i mars, mer eller mindre uendret fra februar. Situasjonen i boligmarkedet med høy boligbygging og moderat prisvekst kan dermed se ut til å fortsette de nærmeste månedene.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

Hele 55 prosent tror på stigende boligpriser det neste året …

Andelen som tror på stigende boligpriser øker så vidt fra 54 i februar til 55 prosent i dag. Kun syv prosent av befolkningen tror på fallende boligpriser det neste året. Som tidligere er optimismen størst i hovedstaden og på Østlandet. Sørlendingene er noe mer dempet i optimismen, men som i landet som helhet, er det få som er bekymret for boligprisfall.

… til tross for forventninger om stigende rente

Norges Bank har økt styringsrenten til 1,0%, og den nye rentebanen åpner for én til to nye renteøkninger i løpet av 2019. Renteoppgangen er godt kommunisert og hele 76 prosent svarer at de forventer stigende boliglånsrente det kommende året. Utsikter til økte renteutgifter virker imidlertid ikke avskrekkende. Kanskje skyldes det at Norges Bank anslår at styringsrenten topper ut på beskjedne 1,75% først i 2022.

God utvikling i norsk økonomi forklarer optimismen

Både renteoppgangen og optimismen i boligmarkedet kan sannsynligvis tilskrives god utvikling i norsk økonomi. Arbeidsledigheten faller og lønnsveksten er tiltagende. Dette vises også i barometeret der kun åtte prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. mars. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (48,1-73,1+55,0) / 3 = 10,0

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret mars 2019 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret mars 2019 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Spørsmål 1 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Spørsmål 1 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Spørsmål 2 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Spørsmål 2 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Spørsmål 3 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Spørsmål 3 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.050.000 medlemmer og forvalter omlag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Trær til glede og besvær11.7.2019 08:00:00 CESTPressemelding

Nordmenn er glade i å gjøre det fint rundt seg, både inne i boligen og på uteplassen. Når sola for alvor gjør seg til kjenne etter en mørk vinter, blir utearealene en like viktig ramme som interiøret. Trær og busker vokser og blomstrer til glede fordi det er vakkert, men også fordi det skjermer mot innsyn fra naboen. Men for noen kan akkurat de samme trærne være til irritasjon fordi det hindrer utsikt og fører til skygge på uteplassen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom