Trygg Trafikk

Fokus på trafikksikkerhet i kommunene har god effekt

Del

Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene har ført til at kommunalt ansatte oppfører seg sikrere i trafikken og tenker mer på trafikksikkerhet i hverdagen. Det kommer frem i en ny TØI-rapport laget på oppdrag fra Trygg Trafikk.

– Kommunene er en svært viktig trafikksikkerhetsaktør og har et stort ansvar for å forebygge ulykker. I tillegg er kommunen den største arbeidsgiveren i mange kommuner i landet, sier Harald Heieraas. 

Heieraas er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og ansvarlig for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men det er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet på tvers av alle sektorer i kommunen.  

– Siden oppstarten har vi godkjent 128 kommuner, og vi hadde et ønske om å finne ut hvilken effekt tiltaket har hatt i kommunene, sier Heieraas.  

Gjennom spørreundersøkelse og intervjuer med kommunalt ansatte i 24 kommuner har forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkt følger for trafikksikkerhetskultur i kommuner som blir godkjent som Trafikksikker kommune. 

I rapporten kommer det frem at holdningsarbeidet som gjennomføres i tiltaket Trafikksikker kommune viser meget gode resultater. Tilnærmingen bryter med den tradisjonelle tankegangen, som fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak. Det er også et betydelig rimeligere tiltak. 

Økt fokus kan gi nedgang i ulykker 

Rapporten konkluderer med at tilnærmingen i Trafikksikker kommune er i tråd med tidligere studier, som viser at tiltak rettet mot sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan gi betydelig nedgang i trafikkulykker. 

Respondentene i spørreundersøkelsen opplever klart positive effekter av økt fokus på trafikksikkerhetskultur:  

  • 67 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt hos nærmeste leder 
  • 62 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt blant kolleger  
  • 58 prosent oppgir at det har blitt lettere å ta opp spørsmål som angår trafikksikkerhet på egen arbeidsplass  
  • Respondentene oppgir også at de generelt sett tenker mer på trafikksikkerhet i arbeidshverdagen og at de oppfører seg sikrere i trafikken  

– Vi synes dette er positive tall. De viser at tiltaket har ønsket effekt, samtidig som at vi ser at det er et potensiale for å jobbe videre med å innarbeide en god trafikksikkerhetskultur blant ansatte i norske kommuner, sier Heieraas.  

Se rapporten fra TØI her: "Trafikksikker kommune som tiltak for å utvikle kommunal trafikksikkerhetskultur"

Kontakter

Bilder

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg pressemeldinger fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom