Født Fri

Født Fri klager IMDi til Kunnskapsdepartementet

Del

Klagens kjerne er større enn Født Fri, Imdi og departementet. Denne saken handler om hvorvidt rettsstaten fungerer, sier Født Fris daglig leder Shabana Rehman

- Det kan ikke være tvilsomt at IMDis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag. Vi ber klageinstans merke seg at det grunnleggende spørsmål er om Stiftelsen skal få midler til fortsatt drift. Selv om klageorgan skal være av den oppfatning at økonomistyringen har visse skjønnhetsfeil og at enkelte innkjøps beslutninger har vært mindre heldige gjenstår det sentrale spørsmålet: Har Stiftelsen Født Fri i det vesentlige levert på sitt formål og har det altoverveiende bruk av offentlige midler vært fornuftig begrunnet. 

 Det finnes dessverre ikke noen organisasjon, verken offentlig eller privat, som ikke i ettertid kan kritiseres for sin bruk av midler eller for svikt i formelle abstrakte krav til økonomistyring. Dersom departementet velger å frata Stiftelsen midler på basis av det faktum som foreligger, legges det krav til virksomhetsutøvelse på offentlige midler som de færreste, om noen, i realiteten tilfredsstiller. 

 Det ville ikke være unaturlig at denne sak benyttes som en prinsippsak der IMDis forhold og ansvar for bruk av offentlige midler endres. Dersom IMDis saksbehandling er så lett påvirkelig som denne sak viser, er det grunn til å tro at IMDi ikke har kontroll med midlenes egentlige begrunnelse. 

 Det er forstemmende at IMDi ikke på noe punkt har kommentert eller analysert de aktiviteter og resultater Stiftelsen faktisk har skapt. Blir IMDis vedtak stående vil en stiftelse hvor formålet kun er en fasade, uten noen form for resultatoppnåelse, fortsatt motta midler. 

 Departementet må foreta en realitetsvurdering hvor konklusjonen bør bli at hele eller i det minste store deler av de tilbakeholdte midler utbetales, jf. fvl. § 34.

Vi viser til vedlegg hvor klagen i sin helhet lagt ved. Klagen er skrevet av Harald Strandenæs som er stiftelsens advokat. 

Dokumenter

Lenker

Om Født Fri

Født Fri
Født Fri
Huitfeldts gate 11
0253 Oslo

+47 22 42 00 08http://www.fodtfri.no

Stiftelsen Født Fri skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Les mer om oss : https://fodtfri.no

Følg pressemeldinger fra Født Fri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Født Fri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Født Fri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom