Avinor

Flyturister skaper enorme verdier for AS Norge

Del

Ny undersøkelse fra Menon fastslår at flyturistene står for en verdiskapning på 18 milliarder i året.

Nordmenn flyr i snitt én utenlandsreise og én innenlandsreise med fly per år. De siste årene har dette tallet vært stabilt. Økningen i antall flyreiser i Norge skyldes i hovedsak at flere utlendinger reiser innenriks og til- og fra landet.  

I 2017 kom det rundt 4,5 millioner utenlandske flyreisende til Norge. Flyturistene tilbrakte i alt
26 millioner gjestedøgn i Norge.  

18,2 milliarder i verdiskaping- nær 30 000 arbeidsplasser
Flyturistenes direkte forbruk utgjorde 24 milliarder kroner og består av overnatting, transport, servering og aktiviteter. Summerer vi verdiskaping og sysselsetting i direkte berørte bedrifter og utover i deres verdikjede får vi at flyturistenes forbruk bidro til omtrent 18,2 milliarder kroner i verdiskaping. Forbruket tilrettelegger for cirka 29 100 arbeidsplasser rundt omkring i landet. 

I en undersøkelse gjort av Menon Economics på vegne av Avinor, presenteres fakta om utenlandske flyreisende til Norge. Andre sentrale funn er:  

 * Veksten i utenlandske flyreisende har vært vedvarende sterk siden 2013, med en total økning på 1,5 millioner turister i perioden. 

* 82 prosent av utenlandske flyreisende i 2017 var europeere. USA er største ikke-europeiske marked med i overkant av 300 000 tilreisende med fly i 2017. Det asiatiske markedet utgjør totalt 7 prosent av utenlandske flyreisende med et totalt antall på 280 000. 

* Kinesiske flyreisende er mer enn femdoblet siden 2011 og antallet sør-koreanske turister har økt med nesten 250 prosent i samme periode. 

Lokomotivet i nord: veksten er sterkest i Nord-Norge – økning på 130 prosent til Tromsø
I tillegg legger turistene her igjen mer penger i sn​itt enn ellers i landet 

Antallet utenlandske flyreisende til Nord-Norge har økt med 130 prosent mellom 2011 og 2017, og en stor andel av denne økningen har kommet i vintersesongen.  

Den sterke veksten i Tromsø skyldes at det både finnes attraktive vinteropplevelser og at byen er relativt lett tilgjengelig med fly. Andre regioner i Nord-Norge kan by på de samme vinteropplevelsene, men disse er mindre tilgjengelig. 

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

I tillegg er Avinor Oslo lufthavn, som det viktigste knutepunktet for luftfart i Norge, meget godt rustet til å ivareta behovet fremover. 

Asiatene legger igjen mest penger 
Tromsø skiller seg ut med høyere forbruk blant sine utenlandske flyreisende enn andre regioner. Dette henger sammen med Tromsøs høye vekst innen nordlysturisme, og at denne formen for opplevelsesturisme fordrer kjøp av opplevelsesprodukter og hotellrom, samtidig som mange turister bruker penger på det øvrige urbane tilbudet av restauranter, butikker, museer og utesteder.  

Tilreisende fra land i Asia og USA har et gjennomgående høyere forbruk enn tilreisende fra Europa og andre land, også på tvers av besøksregion. Kinesere og amerikanere har vært vekstmotorer for norsk reiselivsnæring de senere år, mye på grunn av økt luftfartstilgjengelighet, og deres høye forbruk øker betydningen av veksten økonomisk sett. 

Hele rapporten kan du lese her

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom