Statens vegvesen

Flytter tunnelarbeid på E16 til nattestid

Del
Statens vegvesen og BKK flytter tunnelarbeidet i Romslo- og Risnestunnelen til nattestid, for å minske ulempene for trafikantene.

Innen byggestart for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle skal nettselskapet BKK være ferdig med en omfattende forsterkning av strømnettet langs den nye vei- og jernbanetraseen.

– Vi beklager ulempene arbeidene på E16 medfører for trafikantene i området, men ber om forståelse for at arbeidene er nødvendig for å sikre en fossilfri anleggsstart for ny trygg vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle, sier Katrine Sælensminde Erstad.

Kun arbeid på natt fra og med onsdag 08.mars

Akkurat nå graver BKK sin entreprenør Mesta grøfter for ny strømkabel på E16 på strekningen fra Romslotunnelen til og med Risnestunnelen.

Arbeidet har skapt en god del frustrasjon, og nå endrer Statens vegvesen og BKK arbeidet fra døgnkontinuerlig drift til nattarbeid fra og med onsdag 08.mars.

– BKK forsøker med denne endringen å finne en bedre balanse mellom hvor raskt vi kan bli ferdig med arbeidene på strekningen i forhold til å skape minst mulig belastning for trafikantene. Anleggsperioden på denne strekningen ser nå ut til å bli ca. fire uker som følge av at vi fra i morgen bare skal jobbe mellom klokken 19.00 og 06.00. Vi skal jobbe hardt for å bli ferdig med arbeidene på denne strekningen før påske, sier prosjektleder Eli Dimmen i BKK.  

For å få en mer effektiv trafikkavvikling gjøres følgende endringer

  • Det vil fra onsdag 08. mars kun arbeides i tunnelene fra kl. 19.00 til 06.00.
  • Det blir fortsatt ledebil hele døgnet, men denne kan kjøre raskere forbi anleggsområde i Risnes- og Romslotunnelen, og det vil heller ikke gjøres operasjoner som medfører stopp i begge kjøreretninger på dagtid når det ikke pågår arbeid i tunellene.
  • Det vil fortsatt bli kjørt kolonner med personbiler på Risnesvegen, men en vil ta med færre bilder per kolonne for å oppnå bedre trafikkflyt.
  • Endringene vil føre til at byggeperioden forlenges noe, men BKK vil gjøre det de kan for å bli ferdig på dette strekket før påske.

Nøkkelord

Kontakter

Eli Dimmen, prosjektleder BKK
Mobil: 954 73 800
Mail: eli.dimmen@bkk.no

Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef Fellesprosjektet Arna-Stanghelle
Mobil: 416 80 912
Mail: katers@vegvesen.no

 

Bilder

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom