Plan International Norge

Flyktningjenter lever i konstant frykt for vold og overgrep

Del

Voldtekt, trakassering og tvangsprostitusjon preger hverdagen til mange flyktningjenter fra Venezuela, viser en ny rapport fra Plan International.

- Til alle flyktningbarn og ungdommer, som meg, vil jeg si at de ikke må la noe komme i veien for drømmene sine. Det kan være vanskelig, men prøv å snakk med foreldrene dine sånn at de kan hjelpe deg så godt de kan, sier Astrid (15). Hun har bodd i Peru siden 2018. Bilde: Plan International
- Til alle flyktningbarn og ungdommer, som meg, vil jeg si at de ikke må la noe komme i veien for drømmene sine. Det kan være vanskelig, men prøv å snakk med foreldrene dine sånn at de kan hjelpe deg så godt de kan, sier Astrid (15). Hun har bodd i Peru siden 2018. Bilde: Plan International

Rapporten avdekker at jenter på flukt fra Venezuela til Colombia, Ecuador og Peru ikke får god nok beskyttelse mot vold og overgrep. Mange lever i konstant frykt for å bli utsatt for vold. Av de 500 jentene som er spurt, sier over halvparten at de ikke føler seg trygge, mens hver femte flyktningjente har selv vært vitne til vold, seksuelle overgrep eller hetsing av andre unge.  

– Disse jentene har allerede gjennomgått så mye. Nå når de prøver å starte et nytt liv i trygghet, står de likevel overfor svært mange barrierer. Stater må garantere jenters tilgang til sosiale tjenester og rettssystem, sier Debora Cobar, leder for i Plan International Latin America & The Caribbean. 

Jenter på flukt er allerede i en svært sårbar posisjon. Hele 40 prosent av jentene har ikke tilgang til nødvendige helsetjenester, og én av fem over 15 år rapporterer at de er eller har vært gravide. Snittalderen for graviditet blant jentene i studien er 16 år. Mer enn 5.6 millioner mennesker har blitt drevet på flukt fra Venezuela grunnet den økonomiske og sosiale krisen i landet. Rundt 25 prosent av disse er barn og unge, som 15-årige “Hannah”:  

– Første dag på skolen kalte de meg “veneca” [en nedvergende måte å referere til migranter fra Venezuela], de mobbet meg og sa jeg var stakkarslig, sier 15 år gamle Hannah, som har måttet flykte til Colombia. 

Å være flyktning setter jenter i økt fare for kjønnsbasert vold. Årsakene til dette er flere; blant annet fordi flyktninger ofte mangler offisielle dokumenter i det nye landet, og dermed har et svakere rettsvern. Mens 20 prosent mangler skoleplasser. Alle barn har rett på et liv fritt for vold og overgrep, og mange steder opplever jenter på flukt andre utfordringer knyttet til vold og overgrep enn gutter. Nær halvparten sier de går sulte til sengs eller har måttet tigge for å overleve.

– Vi oppfordrer Colombia, Ecuador og Peru til å sikre at offentlige tjenester gir like rettigheter for alle, uansett kjønn, i tråd med FNs barnekonvensjon, sier Cobar.   

Fakta om undersøkelsen:  

  • Totalt 452 unge venezuelanske flyktninger mellom 10-19 år i Colombia, Ecuador og Peru deltok i spørreundersøkelsen. Det ble også foretatt 134 dybdeintervjuer med unge jenter over 15 år og 46 omsorgspersoner (93% kvinner). Intervjuene foregikk over telefon grunnet koronasituasjonen.  
  • Funnene viser at rundt 50 prosent av jenter mellom 10-19 år ikke føler seg trygge når de er ute i gatene.  
  • Hver femte flyktningjente fra Venezuela har sett vold, seksuelle overgrep eller hetsing av andre unge.  
  • Å være flyktning setter jenter i økt fare for kjønnsbasert vold. Årsakene til dette er flere, blant annet mangler flyktninger ofte offisielle dokumenter i det nye landet (20%), og mange mangler skoleplass (20%), en stor andel opplever tenåringsgraviditet (15%), samt store mangler på penger og jobb. 
  • Hele 40 prosent av jentene har ikke tilgang til nødvendige helsetjenester, og én av fem jenter over 15 år rapporterer at de er eller har vært gravide. Snittalderen for graviditet blant jentene i studien er 16 år. Dette står i stor kontrast til alderen jentene selv forventer at de ønsker å få barn, som er rundt 25 år.  
  • Over halvparten (52%) av jentene sier de har vært bekymret for å ikke ha nok mat. Omlag halvparten (44%) sier de noen ganger går sulte til sengs eller har måttet tigge eller spørre etter mat som har gått ut på dato. 
  • Plan International støtter venezuelanske flyktninger og migranter i Ecuador, Colombia og Peru, og jobber gjennom partnere i Venezuela. Programmene når ut til 385.000 mennesker, hvorav 35 prosent er barn og unge. Plan jobber med barns beskyttelse, tilgang til utdanning og å styrke unge i egne rettigheter.  
  • Mer enn 5.6 millioner mennesker har blitt drevet på flukt fra Venezuela grunnet den økonomiske og sosiale krisen i landet. Rundt 25 prosent av disse er barn og unge. 

Rapporten ligger her: https://plan-international.org/eu/girls-in-crisis-venezuela 

For mer info, ta kontakt med Silje Budeng, senior kommunikasjonsrådgiver, Plan International Norge

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Til alle flyktningbarn og ungdommer, som meg, vil jeg si at de ikke må la noe komme i veien for drømmene sine. Det kan være vanskelig, men prøv å snakk med foreldrene dine sånn at de kan hjelpe deg så godt de kan, sier Astrid (15). Hun har bodd i Peru siden 2018. Bilde: Plan International
- Til alle flyktningbarn og ungdommer, som meg, vil jeg si at de ikke må la noe komme i veien for drømmene sine. Det kan være vanskelig, men prøv å snakk med foreldrene dine sånn at de kan hjelpe deg så godt de kan, sier Astrid (15). Hun har bodd i Peru siden 2018. Bilde: Plan International
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid. Vi jobber i mer enn 50 land for å oppfylle barns rettigheter, blant annet til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Plan har et særlig fokus på jenters rettigheter.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom