Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomsonekartet for Verdalsøra er overlevert til Verdal kommune

Del

NVE har overlevert revidert flomsonekart for Verdalsøra til Verdal kommune i Trøndelag. Kartet viser at ved en 200-årsflom vil store områder oversvømmes. Fram mot år 2100 forventes det høyere havnivå i Trondheimsfjorden, noe som vil gi økte vannstander i elvas utløpsområde.

200-årsflom er dimensjonerende flomhendelse ved oppføring av blant annet hus, hytter og næringseiendommer. NVE har oppdaterte flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom for Verdalselva fra Ulvilla og videre ned til Trondheimsfjorden. De nye kartene erstatter flomsonekartet fra 2004.

- Kommunen kjenner godt til flomutfordringer etter flere flommer i vassdraget de senere årene. Med de oppdaterte flomsonene, har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid.  

De nye flomsonene viser at flomvannstandene stort sett blir opptil 50 cm høyere, men enkelte steder blir vannstandene noe lavere sammenlignet med flomsonekartet fra 2004. Dette skyldes hovedsakelig at flomvannføringene i Verdalselva har økt.

Flomsonekartet gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes, og allerede ved en 20-årsflom er store områder flomutsatt. Framskrivning av flommer i Verdalselva gir ingen endring som følge av et endret klima fram mot år 2100. Et høyere havnivå i Trondheimsfjorden i framtida vil derimot medføre at større områder oversvømmes i utløpsområdet.

Her finner du flomsonekart for Verdal kommune

Fakta om flomsonekart

På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida.

Kravene til sikkerhet mot flom er forankret i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17).

NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.

Kontakter

Regionsjef Kari Øvrelid, mobil: 95 46 49 60

Sjefingeniør Per Ludvig Bjerke, mobil: 93 05 85 76

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom