Legemiddelindustrien (LMI)

Flertall for forslag om norsk vaksine- og legemiddelproduksjon

Del

En samlet Helse- og omsorgskomité stiller seg bak FrPs dokument 8-forslag om norsk legemiddel- og vaksineproduksjon. – Et klokt vedtak, og tiden er overmoden, mener representanter for produksjonsbedriftene.

Dokument 8-forslaget om norsk vaksineproduksjon ble i dag vedtatt i Helse- og omsorgskomiteen (HOK). Dette er en problemstilling som har blitt ekstra aktuell under covid-19-pandemien som et ledd i å sikre tilgang til legemidler i Norge.

Dette er de to vedtakene som en enstemmig komite stilte seg bak:

1. «Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtale for norsk produksjon av viktige legemidler.

2. Stortinget ber regjeringen utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, mener at etablering av vaksineproduksjon i Norge vil være med på å sikre en bedre tilgang på vaksiner i fremtiden til befolkningen i Norge, så vel som i andre land.

- Vaksinebehovet globalt er enormt og voksende – også hvis vi ser bort fra covid 19-situasjonen. Det globale markedet var estimert til 47 milliarder dollar med en forventet årlig vekst på ti prosent frem mot 2027. Dette var før pandemien. Summene er nå mye større. Norge har her muligheten til å ta et internasjonalt ansvar og bidra til en bedre og raskere tilgang til vaksiner, sier Bekkemellem.

LMI har synliggjort produksjonskapasitet og kompetanse, samt tilrettelegging og investeringsvilje fra legemiddelprodusentene, og etterlyst forutsigbare avtaler med helsemyndighetene for en slik tilrettelegging samt mulighetene som ligger i insentiv og risikoavlastningsordningene i virkemiddelapparatet.

Det har imidlertid ikke vært leveranse på dette feltet, og dialogen med aktøren har vært mangelfull.

Representantforslaget som nå er behandlet er et av flere som er fremmet i stortinget det siste året om dette temaet. Både Ap og SV har tidligere hatt representantforslag om samme problemstilling.

Det er derfor med stor glede at vi ser en samlet oppslutning fra HOK om forslaget som nå er stilt og at de to forslagene har fått tilrådning.

Åge Nærdal, administrerende direktør i Ecam Norway, som står bak etableringen Norsk Vaksinefabrikk i Sandefjord, er godt fornøyd med dagens vedtak.

-  Jeg mener HOK har gjort et klokt vedtak i dag. Vi har alle sett verdien av rask tilgang til vaksiner i en pandemi. Med vaksineproduksjon i Norge vil beredskapen være helt annerledes i framtiden. Lønnsom vaksineproduksjon mellom pandemier vil være den beste måten å være forberedt for neste pandemi. Samtidig vil det skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter. For oss som har etablert Norsk Vaksinefabrikk er dette en gledens dag, sier Nærdal.

Vistin Pharma har produksjonsanlegg i Kragerø, og er en ledende produsent av metformin, som brukes til behandling av diabetes. Kjell-Erik Nordby, CEO i Vistin Pharma, sier at de er klare til å inngå beredskapsavtaler.

- Dette er noe vi har jobbet for lenge, så at det er flertall i Helse- og omsorgskomiteen om dette, er veldig positivt. Vi i legemiddelindustrien er overmodne for å sette oss ned med myndighetene og lage gode beredskapsavtaler. Vi er klare for å inngå beredskapsavtaler på legemidler vi produserer i dag, og på den måten bidra til å sikre forsyningen av disse. Men vi vi er også klare for å gå i dialog om andre legemidler vi kan produsere, slik at dette blir gjensidig lønnsomt og bærekraftig. Vi skal absolutt bidra med vårt, sier Nordby.

Stim bygger det som skal bli verdens første legemiddelfabrikk for bakteriofager – et potensielt alternativ til antibiotika. Direktør i selskapet, Jim-Roger Nordly, mener man må finne gode modeller for å kunne satse på produksjon av legemidler i Norge.

- Det er positivt at det politiske miljøet ønsker å følge opp de gode intensjonene i blant annet Helsenæringsmeldingen, og satse på legemiddelproduksjon og - beredskap i Norge. Nå har Stortinget sagt at man ønsker å gå i den retningen, og så må man finne gode modeller for å få dette til i praksis, sier Nordly.

Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida, mener at tiden er overmoden for at norske produksjonsmiljøer skal tas i bruk for å bedre legemiddelberedskapen.

- Dette er bra, og vi forventer nå at Stortinget slutter opp om vedtaket da det skal behandles senere i mai. Vi registrerer med glede at det bes om umiddelbar handling, for vår klare mening er at tiden er overmoden for at norske produksjonsmiljøer tas i bruk for å gi bedre legemiddelberedskap i Norge. Dette er noe som ikke bare gir bedre beredskap, det er også med på å skape arbeidsplasser, og det er med på å ta vare på verdifull kompetanse Norge trenger i flere sammenhenger, sier Skymoen.

Nøkkelord

Kontakter

Eline FeiringKommunikasjonsrådgiver

23 16 15 53 / 480 43 137

eline@lmi.no

Espen SnipstadKommunikasjonssjef

23 16 15 08 / 913 35 106

espen@lmi.no

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI)
Essendrops gate 3
0301 Oslo

23 16 15 50http://www.lmi.no

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grundersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Følg pressemeldinger fra Legemiddelindustrien (LMI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legemiddelindustrien (LMI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legemiddelindustrien (LMI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom