Veterinærinstituttet

Flere virus er vurdert som lite sannsynlig som årsak

Del

Veterinærinstituttet har nå fått prøvesvar på flere undersøkelser av mage-tarmvirus. Vi mener nå å kunne stadfeste at valpesjuke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund. Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Status syke og døde hunder 16.09.19:

Veterinærinstituttet jobber videre utover i uken med bakteriologiske prøver både fra obduksjoner og fra innsendte prøver av hunder som har vært til behandling hos veterinærer. Videre vil undersøkelser av patologiske snitt og arbeidet med analyse av epidemiologiske data fra informasjonskartleggingen fortsette.

Foreløpige vurderinger basert på diagnosestatistikk fra veterinærklinikker, viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale Østlands-området fra ca. 20. august i år. Dette sammenfaller med de foreløpige resultatene fra den pågående spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Denne kartleggingen er igangsatt av Veterinærinstituttet og Mattilsynet med bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen.

Det har ikke vært foretatt relevante obduksjoner på hund i dag. Obduksjonene av to hunder fredag har vist lignende patologiske funn på begge hundene, og funn av bakterien Providencia alcalifaciens på én av disse.

Til redaksjonen: Bakteriologiske tester blir ikke klare før i morgen. Til orientering er det i obduksjoner og laboratorieanalyser kommet noen enkeltresultater som kun ansees som relevant for vurderingen av den enkelte hunds sykdomstilstand. Disse framstår med andre ord ikke som et bidrag til en mulig årsaksforklaring av sykdommen, og er derfor heller ikke redegjort for. Det er heller ikke redegjort for hunder sendt til obduksjon av andre årsaker.

Vennlig hilsen,

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør

Veterinærinstituttet

M +47 920 80 877

asle.haukaas@vetinst.no

www.vetinst.no

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CEST | Pressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CEST | Pressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.