OsloMet

Flere vil bli lærere

Del

Flere søker seg til lærerutdanningene og svært mange ønsker å ta en master- eller videreutdanning. Det viser årets søkertall på OsloMet.

På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

– Norge trenger flere lærere. Jeg er derfor svært glad for at det kan se ut til at trenden nå har snudd, og at flere ønsker å ta lærerutdanning ved OsloMet, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning.  

– Dette er spesielt gledelig i en situasjon med nasjonal nedgang i søkertallene etter at koronaeffekten med flere søkere er over.  

OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor.  

Flere mannlige søkere

– Det er også positivt at flere menn søker seg til 1.-7. trinn sammenlignet med i fjor, sier Waaler. 

Også grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. klasse har flere søkere, og er tilbake på samme nivå som før pandemien.  

OsloMets nye lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for 1.-13. trinn er svært populær blant søkerne, med 136 førstevalgssøkeretil 60 plasser.  

Populære IT-utdanninger 

Blant utdanningene som tiltrekker seg flere søkere i år, er IT-studierPå dataingeniør er det i år 15 prosent flere søkere enn i fjor, mens bachelorstudiet i informasjonsteknologi har 21 prosent flere søkere enn i 2021 

Det er stor etterspørsel etter IT-kompetanse i arbeidslivet, og alt tyder på at dette bare vil øke i årene som kommer, sier Waaler. 

Koronaeffekten er over 

Mens søkerne strømmet til høyere utdanning under koronapandemien, er det i år en nasjonal nedgang i søkertallene til samordna opptak. Søkertallene er dermed tilbake omtrent der de lå før pandemien.  

Blant utdanningene som nå opplever å få færre søkere over hele landet, er sykepleierutdanningene og andre helse- og sosialfaglige utdanninger. Fortsatt er det 13.500 søkere som har OsloMet som sitt førstevalg, og nesten tre søkere pr studieplass. 

Det er naturlig at vi får en nedgang etter økningen under pandemien. Samtidig er det viktig å følge med spesielt rekrutteringen til helseutdanningene fremover, sier Nina Waaler 

I likhet med resten av landet er det i år en nedgang i søkere til sykepleierutdanningen ved OsloMet 

Fortsatt oppgang på master- og videreutdanning 

Søkningen til masterutdanningene økte sterkt i koronaårene 2020 og 2021. På tross av dette fortsetter oppgangen i år, med fem søkere per studieplass i gjennomsnitt 

Det er stor interesse for videreutdanning for lærere, med totalt 11 prosent økning sammenlignet med i fjor. 

Økning på intensivsykepleie  

Intensivsykepleie har en økning på 6 prosent fra i fjor.  

OsloMet har i år doblet studieplassene på intensivsykepleie, og jeg er svært glad for at søkerne ønsker å bidra til å bedre kapasiteten på intensivavdelingene rundt om i landet. 

Flere ønsker å bli helsesykepleiere etter pandemienHelsesykepleie heltid har 13 søkere per plass, med 651 førstevalgssøkere. Dette er en økning på 18 prosent 

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er også populær i år. Her er økningen siden i fjor på 40 prosent. 

OsloMets nye master i entreprenørskap er populær med 131 førstevalgssøkere til 25 plasser. Det er også stor interesse for den nye masteren i smart mobilitet og urban analyse.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom