OsloMet

Flere trapper ned i jobben før de pensjonerer seg

Del
Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser fersk forskning fra NOVA, OsloMet.
Forsker Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/OsloMet
Forsker Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/OsloMet

Flere gir slipp på arbeidslivet litt etter litt. – De trapper ned yrkesaktiviteten gradvis før de slutter helt, sier forsker Katharina Herlofson. 

Den tradisjonelle overgangen fra å være fulltids yrkesaktiv den ene dagen til å bli pensjonist på heltid den neste, virker å bli stadig mindre vanlig. En viktig forklaring på disse endringene er fleksibiliteten som ligger i det norske pensjonssystemet.

– Muligheten for å kombinere yrkesinntekt med inntekter fra pensjon fra 62 årsalder, kan gjøre det lettere for folk å ta ting litt som det kommer, sier Herlofson. Forskerne ser at færre enn før planlegger når de skal gå av. 

En følge av dette, er at mange står lenger i jobben enn de egentlig hadde tenkt noen år tidligere. De eldre kan finne det lettere eller mer fristende å stå lenger i arbeid dersom de ikke trenger å jobbe fulltid.

– Sett i lys av at det stadig blir flere eldre, er dette en positiv utvikling, sier Herlofson.

Men for at flere kan stå lenger i jobb, må også arbeidsgiver være interessert i dette og legge til rette for nedtrapping. Dette er ikke like enkelt for alle virksomheter. 

Forskerne finner at de med høy utdanning, lederoppgaver og god helse i større grad trapper ned før endelig avgang enn andre. Og nedtrapping er dessuten vanligere blant menn enn blant kvinner.

Herlofson oppfordrer arbeidsgivere til å sikre god kommunikasjon mellom ledere og ansatte som nærmer seg yrkesavgang. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forsker Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/OsloMet
Forsker Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.