Veterinærinstituttet

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge

Del

Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra ulike steder i Sør-Norge. Mennesker og hund kan bli syke av harepest-bakterien. Det er derfor viktig å følge smitterådene.

Hare og smågnagere kan bli svært syke av harepest (tularemi) og dør vanligvis etter noe dager. Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske. Foto: Colourbox
Hare og smågnagere kan bli svært syke av harepest (tularemi) og dør vanligvis etter noe dager. Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske. Foto: Colourbox

- I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Forekommer hos viltlevende dyr

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Sykdommen forekommer blant viltlevende dyr, og da spesielt hos hare og smågnagere.

Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene av harepest ses på ettersommeren og høsten.

Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest. Typisk for syke harer er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske.

Les mer om harepest hos dyr > 

Harepest hos hund

- Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager, men de blir vanligvis ikke alvorlig syke og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien.

Han oppfordrer kjæledyreiere til, i den grad det er mulig, å unngå å la disse spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Harepest hos mennesker

Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge. Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren.

Viktigste smittekilde for mennesker i Norge synes å være lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere.

Hunder og katter kan overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Det tar vanligvis tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Mennesker får vanligvis influensalignende symptomer. Harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Les mer om harepest hos mennesker på nettsidene til Folkehelseinstituttet >

For helsepersonell >

Harepest og jakt

Harer kan være smittet uten å vise symptomer rett etter at de er blitt smittet, det vil si i tidlig inkubasjonsfase.

Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom (går tregt i los), kan bli felt under jakt. Slike hareslakt utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie.

-Alle harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los) må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, avslutter Madslien.

Dette gjør du hvis du finner døde eller syke harer

Ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:

Knut Madslien, vilthelseansvarlig

Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør

Nøkkelord

Bilder

Hare og smågnagere kan bli svært syke av harepest (tularemi) og dør vanligvis etter noe dager. Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske. Foto: Colourbox
Hare og smågnagere kan bli svært syke av harepest (tularemi) og dør vanligvis etter noe dager. Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske. Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet bidrar til å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker.

Det gjør vi gjennom forskning, diagnostikk og overvåking, bekjempelsestiltak og rådgivning til myndigheter og private virksomheter.

Veterinærinstituttet samarbeider med myndigheter og næringslivet for å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge.

Veterinærinstituttet eies av Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CESTPressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CESTPressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom