Virke

Flere snakker om klima på jobben

Del
Klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser det siste året. Nå sier 60 prosent av ledere at de ofte eller av og til diskuterer dette med sine ansatte, ifølge en ny undersøkelse.
Virke, LO, NHO, YS, Unio, Akademikerne og KS står bak Arbeidslivets Klimauke, en kampanje for å sette klima på agendaen på norske arbeidsplasser.
Virke, LO, NHO, YS, Unio, Akademikerne og KS står bak Arbeidslivets Klimauke, en kampanje for å sette klima på agendaen på norske arbeidsplasser.

Det er en økning på syv prosent fra i fjor. Undersøkelsen er gjort av Norstat på vegne av Fjordkraft, og har gått ut til ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor.

4. februar starter Arbeidslivets Klimauke for andre år på rad, en kampanje fra arbeidslivsorganisasjonene NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne. Hensikten er å få flere arbeidsgivere og arbeidstakere til å diskutere klimatiltak på arbeidsplassen og i samarbeid finne gode klimaløsninger.

– Det er positivt at flere snakker om klima på jobb. Likevel ser vi at virksomheter har en vei å gå – undersøkelsen viser for eksempel at bare én av ti har klimaregnskap, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– De fleste virksomheter er generelt opptatt av klimautfordringen, men det er færre bedrifter i år enn i fjor som tror det lønner seg økonomisk å innføre klima og miljøtiltak. Dette må vi snu!, sier Arvid Moss, president i NHO.

– Vi vet at ansatte er viktige bidragsytere til innovasjon. Avtaleverket legger opp til samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere og vi oppfordrer alle til å sette klima på dagsorden, og at ansatte, tillitsvalgte og ledere samarbeider om å finne gode tiltak på sin arbeidsplass, sier Hans Christian Gabrielsen, leder i LO.

– Ifølge undersøkelsen er hele 8 av 10 i stor eller svært stor grad opptatt av klima og miljø på jobb. Jeg tror derfor arbeidsgivere, ved å implementere grønne løsninger, blir ansett som mer attraktive arbeidsplasser og vil klare å tiltrekke seg de beste hodene, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

– Vi vet fra tidligere at folks engasjementet for klima og miljø er økende, så det skulle bare mangle at dette gjenspeiles i arbeidslivet. Og det er godt nytt for oss. Gjennom partssamarbeidet har mange arbeidstakere godt utviklede muligheter til å påvirke virksomhetene de jobber i, sier Erik Kollerud, leder i YS.

– Samarbeid og arbeidsgivers anerkjennelse av den enkelte arbeidstakers profesjonsbakgrunn og kunnskap må til for å lykkes i klimaarbeidet, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

– Kommunesektoren gjennomfører allerede mange gode klimatiltak, og er godt i gang med den nødvendige omstillingen til lavutslippsamfunnet. Det ligger allikevel fortsatt et stort potensial i at den enkelte virksomhet, for eksempel sykehjemmet og skolen, selv går på jakt etter klimagevinster i driften av tjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Virke, LO, NHO, YS, Unio, Akademikerne og KS står bak Arbeidslivets Klimauke, en kampanje for å sette klima på agendaen på norske arbeidsplasser.
Virke, LO, NHO, YS, Unio, Akademikerne og KS står bak Arbeidslivets Klimauke, en kampanje for å sette klima på agendaen på norske arbeidsplasser.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom