Avinor

Flere passasjerer og fullere fly i september

Del

Nesten 5 millioner mennesker fløy til eller fra Avinors lufthavner i september, en oppgang på nesten tre prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

(Foto: Avinor/Catchlight)
(Foto: Avinor/Catchlight)

4 948 000 passasjerer fløy til eller fra Avinors 45 lufthavner i september, 2,8 prosent flere enn samme måned i fjor. Samtidig gikk antallet flybevegelser ned 5,9 prosent.

- Flere passasjerer med færre flygninger skyldes større og fullere fly enn tidligere. Dette er positivt for økonomien til flyselskapene og viser at flyselskapenes innfasing av nyere og større fly bidrar positivt til et mer effektivt luftfartssystem, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Til utlandet gikk chartertrafikken ned 0,6 prosent og rutetrafikken økte 3,6 prosent. Danmark, Spania og Storbritannia har den største andelen av passasjerer, med henholdsvis 12, 11 og 10 prosent av utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner.

- Vi har lagt bak oss en veldig varm og god sommer i Norge, som nok har påvirket chartertrafikken noe. Samtidig ser vi at et utvidet og godt rutetilbud med nye aktører gir en positiv effekt, sier Spruit.

Ålesund og Kristiansand leder an
Flere av Avinors store lufthavn hadde gode passasjertall i september. På Ålesund lufthavn, Vigra, reiste 6,6 prosent flere passasjerer i september, og i Kristiansand var det 5,6 prosent flere reisende. Oslo lufthavn kan også vise til gode tall, med oppgang på 3,6 prosent sammenlignet med september i fjor. 2 593 000 passasjerer var innom Norges hovedflyplass, og det utgjør over 52 prosent av Avinors totale trafikk.

- Oslo lufthavn er Norges store knutepunkt innen luftfarten. Utvidelsen som stod ferdig i fjor, med spennende destinasjoner og nye ruter, samt et godt utbygd nettverk videre i Norge, gjør at Oslo lufthavn fortsetter å vokse, forklarer Spruit.

De andre store lufthavnene hadde også positive tall i september. Bergen hadde en passasjervekst på 3 prosent, Bodø på 3,6 prosent, Trondheim på 1,9 prosent, Stavanger på 1,7 prosent og Tromsø på 1,7 prosent.

Klikk her for trafikkstatistikk fra Avinor-konsernet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

(Foto: Avinor/Catchlight)
(Foto: Avinor/Catchlight)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom