Tax & Legal Advokatfirma

Flere kan redusere utbytte

Del

DNB utsetter årets utbytte til senere i år. Tax & Legal Advokatfirma minner om at flere bedrifter kan utsette, redusere, eller omgjøre foreslått utbytte. Husk da å gjøre det i tide, og på riktig måte.

Mange angrer på vedtatt utbytte
Mange angrer på vedtatt utbytte

Det må skilles mellom to perioder: 1) Fra styrets forslag og frem til generalforsamlingens vedtak, og 2) fra generalforsamlingens vedtak og frem til utbyttet er utbetalt til aksjonærene.

Kort om disse periodene, og litt om skatten ved endring:

1) Fra styrets forslag til gyldig vedtak:
Det er styret som foreslår utbytte. Styret kan selv utsette eller endre sitt forslag, inntil det er vedtatt. Styret i DNB kunne utsette foreslått utbytte, fordi det ikke var vedtatt enda.

2) Fra vedtak til utbetaling:
Børsnoterte foretak: Et vedtatt utbytte er endelig og betales til den som eier aksjen når utbyttet vedtas. Samme person beskattes for utbyttet. Etter vedtaket handles aksjen på børs uten utbytte. Det vil si at børskursen justeres. For børsnoterte foretak er det derfor ingen vei tilbake når utbytte er vedtatt.

Hva så med unoterte foretak? Vi mener at aksjonærene i unoterte bedrifter gyldig kan endre sitt vedtak med vanlig flertall. Dette kan skje inntil utbyttet er utbetalt. Det gjelder da to vilkår: 1) Aksjen kan ikke være omsatt uten utbytte (da ville selger ha solgt aksjen for billig). 2) Det må foreligge særlige grunner. For eksempel usikker drift pga korona.

Hva skjer med skatten? Normalt beskattes eieren for utbytte så snart det er vedtatt. Skatten må betales for hele det vedtatte beløpet, selvom utbyttet senere endres. Men Skatteetaten lovte den 31.3.20 at "omgjort" utbytte i 2020 ikke skal beskattes. Eierne slipper altså skatt selvom utbyttet er vedtatt, hvis de senere omgjør vedtaket. Utbyttet må da omgjøres på riktig måte innen året er omme. Tax & Legal Advokatfirma mener at eierne også må slippe skatt på reduksjon av vedtatt utbytte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mange angrer på vedtatt utbytte
Mange angrer på vedtatt utbytte
Last ned bilde

Om Tax & Legal Advokatfirma

Tax & Legal Advokatfirma
Tax & Legal Advokatfirma
Billingstadsletta 19 A
1396 Billingstad

40455777http://www.taxlegal.no

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivningsmiljøer blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

Vi bistår også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, restruktureringer samt generell rådgivning knyttet til klientenes løpende virksomhet.

Vi holder til rett utenfor Oslo, men bistår personer og bedrifter over hele landet.

Følg saker fra Tax & Legal Advokatfirma

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tax & Legal Advokatfirma på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tax & Legal Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom