CabonlineCabonlineCabonline

Flere hundre hydrogentaxier kommer de neste årene

Del

Cabonline og Everfuel inngår avtale om å utvikle markedet for hydrogenkjøretøy i taxinæringen i Norden og inngår innkjøpssamarbeid med Toyota Norge. Cabonline har en ambisjon om å rulle ut flere hundre hydrogentaxier i Norden de neste årene. Toyota mobiliserer for å få de første 100 Toyota Mirai på veien i Oslo innen utgangen av 2022 og vil fortsette utrullingen i Norge sammen med Everfuel og Cabonline/Norgestaxi. Everfuel og Cabonline vil benytte samme samarbeidsmodell i de større byene i Norden.

Samarbeidet innebærer å tilby løyvehavere incentiver fra Cabonline samtidig som Everfuel vil tilby deltakende løyvehaverne prisrabatter for bruk av Everfuels fyllestasjoner.

Everfuel og Cabonline har i forbindelse med dette prosjektet også inngått samarbeidsavtale med Toyota Norge om å tilby den helt nye Toyota Mirai til løyvehavere, først i Oslo-regionen, og dernest i de større byene hvor det suksessivt etableres fyllestasjoner.

«Langsiktige partnerskap er avgjørende for å etablere grønt hydrogen som transportnæringens fremste nullutslippsdrivstoff. Samarbeidet mellom Cabonline, Toyota og Everfuel er et godt eksempel på hvordan man kobler sammen hele verdikjeden fra sikker produksjon, distribusjon og fylling av hydrogen med bilprodusenter og sluttbrukere for å kommersialisere grønt hydrogen og av-karbonisere transportsektoren», sier Jacob Krogsgaard, CEO og grunnlegger av Everfuel.

«Vi har en klar ambisjon om å levere de første 100 bilene til taxinæringen i Oslo innen utgangen av 2022 innenfor rammen av dette samarbeidet. For Toyota er dette en del av en internasjonal strategi for å bygge hydrogenmarkedet», sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

«Hydrogendrevne taxier har alle fordelene ved å være nullutslipp samtidig som drivstofftanken fylles på 3 minutter. Dette er vist med stor suksess i Paris, og jeg har tro på at vi gjennom dette samarbeidet skal gjøre hydrogenteknologien tilgjengelig og konkurransedyktig. Oslo kommune ønsker 20% av totalt ~2500 taxier i Oslo på hydrogen, og det skal vi klare om Enova kan bidra ved å gi nødvendig støtte til de taxieierne som går først», sier Dag Kibsgaard-Petersen, Konsernsjef i Cabonline Group og adm.dir. i Norgestaxi.

Hydrogendrift er attraktivt for taxinæringen fordi det gir høyere effektiv driftstid og dermed bedre inntjening for løyvehaverne. Samtidig kan hydrogendrift redusere ladekøen i de store byene og ytterligere forsterke driftstidsfordelen for løyvehaverne. Ladekapasitet forventes å bli en alvorlig flaskehals for elbiler om man ikke lykkes med å byggen balanse mellom el og hydrogen. Bare i Oslo anslår Cabonline at man ville trenge opp til 10 store ladeterminaler for å betjene taxinæringen om alle skal over til å drives bare på batteri. Dette er plasser Oslo kommune foreløpig hverken har konkrete planer for eller tomter til. På sin side har Oslo kommune lagt til grunn at minst 20% av Oslos taxier skal gå på hydrogen når man de neste årene vil kreve nullutslipp i hele indre by.  Cabonline, Toyota og Everfuel, ønsker sammen å bidra til å oppfylle denne ambisjonen.

 

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dag Kibsgaard-Petersen, Konsernsjef, Cabonline Group AB, tel +47 400 11 981, dkp@cabonline.com

Jacob Krogsgaard, Adm. Dir., Everfuel A/S, tel. +45 28 71 8945

Espen Olsen, Informasjonssjef, Toyota Norge AS, tel. +47 952 26010

Bilder

Om Cabonline

CabonlineOm selskapene

Cabonline er Nordens største taxiaktør med over 2500 løyvehavere, mer enn 4400 biler i flåten og med en total omsetning på SEK 4.2 Mrd. Cabonline yter teknologi, service og innkjøpstjenester til en rekke taxiselskaper i Norden, herunder Norgestaxi i Norge. 

Everfuel er ledende distributøren og operatøren av hydrogen fyllestasjoner for taxiflåter, lastebiler og busser i regionen. Sammen vil selskapene utvikle et attraktivt tilbud til både løyvehaverne og passasjerene basert på hydrogendrift. I første omgang har partene en felles sterk ambisjon om å få 800 hydrogenkjøretøy i drift i løpet av de neste tre årene hvorav minst 100 biler i Oslo-regionen.

Toyota er et av verdens største konsern innenfor mobilitet og er også et av de ledende innenfor produksjon av brenselceller og hydrogenbiler i verden.

Følg pressemeldinger fra Cabonline

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Cabonline på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Cabonline

Norgestaxi innfører krav om munnbind3.12.2021 16:12:21 CET | Pressemelding

Norgestaxi innfører i dag krav om munnbind for både sjåfører og passasjerer i alle våre biler rundt om i landet. Påbudet vil komme i tillegg til de til enhver tid gjeldende lokale reguleringer og tiltak i forbindelse med koronapandemien. For Norgestaxi har sikkerheten til våre passasjerer og sjåfører høyeste prioritet. Vi håper at alle våre brukere har forståelse for tiltaket og vil gjøre sitt for å bidra til en trygg reise.

NorgesTaxi gjør taxi billigere for flere!13.1.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

«Jip» lar deg bestille taxi med en app som er intuitiv, smart og fleksibel til en lav fastpris. Med appen jip får man fastpris, anslått ventetid, betaling i appen, digital kvittering og rating av sjåføren på mobilen. Tidligere har Jip hatt fast kampanjesone med spesielt fordelaktige priser innenfor Ring 2 i Oslo. Dette utvides nå til å gjelde hele Oslo og Bergen, samtidig som prisene endres for å nå de yngre brukerne.

NorgesTaxi kjøper Ring Taxi i Ålesund. Ålesundselskapet blir nå en del av Nordens største taxiselskap Cabonline30.6.2020 11:00:00 CEST | Pressemelding

Med betydelige bilflåter både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kongsberg, så har etablering i Ålesund lenge stått på ønskelisten vår, sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Norgestaxi og Cabonline. Derfor er det gledelig at vi nå har kommet til enighet med eierne i Ring Taxi Ålesund og at vi med full effekt fra nyttår vil tilby moderne og trygge taxitjenester i Nordvestlandets hovedstad.