WWF Verdens naturfond

Flere fjellgorillaer

Del

– Naturvern virker! Vi gleder oss over rapporten fra Uganda og DR Kongo som viser at antallet fjellgorillaer har økt, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Bwindi Impenetrable Forest National Park, Uganda © Chris Laskey
Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Bwindi Impenetrable Forest National Park, Uganda © Chris Laskey

Fra et lavt utgangspunkt i 2011 har antallet fjellgorillaer økt med 15 % i den 340 kvadratkilometer store grenseskogen mellom Uganda og DR Kongo. Den naturlige bestanden av arten Gorilla beringei beringei består nå av 1063 individer globalt.

– Sakte, men sikkert ser vi en framtid for fjellgorillaene. Dette understreker at langsiktig innsats for bevaring kan redde arter som er truet av utryddelse. Dette gir oss håp i en tid hvor vi er vitne til et omfattende tap av natur, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Undersøkelsen av situasjonen for fjellgorillaene er gjennomført i 2018 i naturområdet Bwindi Impenetrable National Park i Uganda og Sarambwe Nature Reserve i DR Kongo.

Bwindi-Sarambwe er et av to steder i verden hvor det fortsatt finnes fjellgorillaer.

Undersøkelsen gir verdifull informasjon for fortsatt overvåking av ville dyr som er avhengige av skogens økosystem, samt for lokalsamfunn som er avhengige av økosystemtjenester og inntekter fra turisme. Økosystemtjenester som mat og vann er livsgrunnlaget for både mennesker og dyr.

Melissa de Kock jobber med klimatilpasning og viltforvaltning i Afrika:
– Flere fjellgorillaer er veldig gode nyheter, og er et resultat av samarbeide med mange involvert, både myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn. Dette viser hvor avgjørende det er å arbeide med mange aktører, inkludert lokalbefolkningen, sier Melissa de Kock, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond. 

WWF er medlem av IGCP (International Gorilla Conservation Programme) som jobber for å bevare fjellgorillaer og deres skogshabitat i Rwanda, Uganda og DR Kongo. En av IGCPs aktiviteter er å arbeide med lokalbefolkningen for å utvikle bærekraftige inntektsmuligheter.

Melissa de Kock forteller at et pilotprosjekt er på vei, for sertifisert gorilla-vennlig turisme. Formålet er at lokalbefolkningen tjener penger, samtidig som de bidrar til bevaringen av fjellgorillaene.

Fortsatt truet
I arbeidet med undersøkelsen ble det funnet og destruert 88 snarer, og avdekket at ulovlig menneskelig aktivitet mot fjellgorillaene og annet dyreliv ikke har avtatt i Bwindi-Sarambwe.

– Fjellgorillaer står fremdeles overfor mange trusler, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å overvåke og administrere gorillaene og deres habitat, inkludert omkringliggende samfunn for å sikre at bevaring av gorillaene også kommer dem til gode, sier Melissa de Kock.

– Å se en gorilla i sitt naturlige habitat er en veldig spesiell opplevelse. Å være vitne til samspillet i en familie mens lederhannen våker over dem og over deg, er unikt, sier Melissa de Kock.

Kontakter

Bilder

Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Bwindi Impenetrable Forest National Park, Uganda © Chris Laskey
Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Bwindi Impenetrable Forest National Park, Uganda © Chris Laskey
Last ned bilde
Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Uganda © Martin Harvey / WWF
Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei) i Uganda © Martin Harvey / WWF
Last ned bilde
Karoline Andaur © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Karoline Andaur © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Last ned bilde
Melissa de Kock © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Melissa de Kock © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

Fiskerne og WWF ber om en bred iskantsone – uten ny oljeboring9.4.2020 07:30:00 CESTPressemelding

Et av vårens viktigste tema i Stortinget er behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet. Her skal den særlig verdifulle og sårbare «iskantsonen» bli definert. Rådene fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet er klare – Iskantsonen bør flyttes sørover. WWF Verdens naturfond og Norges Fiskarlag forventer at Stortinget lytter til faglige råd i denne saken som er viktig for naturen og avgjørende for fiskeriene.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom