Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Flere bruker sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Del

Det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep. Det viser nye tall som Sentio har innhentet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir

I alt var det over 37.000 brukerhenvendelser ved de 24 sentrene i Norge i 2018. Statistikken viser at unge jenter utsatt for overgrep fra venner og bekjente i større grad enn tidligere benytter seg av tilbudet.

-  Det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene. Det viser at sentrene er et viktig lavterskeltilbud som gir et godt tilbud til brukerne. Samtidig er det er også avgjørende at sentrene ivaretar behovet til de eldre brukerne, som har vært utsatt for langvarige seksuelle overgrep i barndommen, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Halvparten er nye brukere

3713 personer  fikk hjelp ved sentrene i fjor. Over halvparten av de utsatte var nye brukere. Utsatte for overgrep fra foreldre eller annen nær familie er fortsatt den største brukergruppen, men tallene viser at brukere utsatt for overgrep fra foreldre har hatt en reduksjon på 25 prosent fra 2009 til 2018. Samtidig har andelen som er utsatt for overgrep fra en venn eller bekjent, økt med 20 prosent de siste årene. Mange av de eldre brukerne hadde benyttet senteret over flere år, mens det var flere nye brukere blant de yngste.

- Vi mener at det er en styrke at sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et tilbud til en variert brukergruppe. Det understreker viktigheten av at tilbudet tilrettelegges individuelt etter brukernes behov, mener Trommald.

Lavterskeltilbud  i vekst

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Mellom 2013 og 2018 har antallet brukere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep økt med 37 prosent. Denne veksten utgjøres hovedsakelig av brukere som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep, men også antallet pårørende som bruker sentrene har økt.

Nøkkelord

Kontakter

Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør Bufdir
epost: tove.bruusgaard@bufdir.no
mobil: 466 18 101

Bilder

Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Last ned bilde
Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Last ned bilde
Direktør i Bufdir Mari Trommald mener det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene.
Direktør i Bufdir Mari Trommald mener det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene.
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom