Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon

Del

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

Europol og Interpol koordinerte operasjonen Opson VIII – en internasjonal aksjon som setter søkelyset på matkriminalitet. Ulike myndigheter og private aktører fra 78 land, deltok i aksjonen under forskjellige tiltak i perioden 1. desember 2018 - 30. april 2019.

I Norge deltok Toll og Mattilsynet i hver sin koordinerte aksjon hvor Tolletaten monitorerte innførselen av DNP, mens Mattilsynet tok ut prøver av Arabica kaffe som ble analysert på kvalitet.

Mattilsynet tok ut 21 prøver av kaffe fra store og små importører og butikker.  Analysene avdekket ingen innblanding av Robusta kaffe (lavere kvalitet) i noen av produktene.

Under aksjonsperioden har det blitt avdekket og beslaglagt ni postforsendelser med innhold av DNP. Forsendelsene som er stoppet har kommet fra Sør Amerika, Asia og Europa. Stoffet markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt. Det ble benyttet i behandling av overvektige på 1930-tallet, men denne behandlingsmetoden ble avsluttet da man så hvor potent og potensielt dødelig stoffet var. Historisk er DNP brukt i blant annet gjødsel, fotofremkalling, farging av tre og eksplosiver. Legemiddelverket advarer mot bruk og informerer på sine hjemmesider med at det ikke finnes motgift til stoffet, og at pasienter som har tatt DNP risikerer å dø til tross for intensivbehandling. 

For spørsmål om beslag av DNP, kontakt Tollvesenets pressevakt på mobil 976 50 370 eller pressevakt@toll.no.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven14.10.2019 09:00:00 CESTPressemelding

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i samme periode i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017. 31 dyrehold er avviklet, og det ble fattet hastevedtak i 340 dyrehold. I 30 dyrehold er det gitt forbud mot aktiviteter med dyr. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

Fakta om avvikling av dyreholdet på en gård i Solør9.10.2019 12:04:49 CESTPressemelding

Mattilsynet avviklet i september dyreholdet på en gård i Solør i Hedmark, etter at det over tid var funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden og mangelfulle lovpålagte opplysninger om dyrene på gården. Det var så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat, at dyrene ikke kunne gå inn i matkjeden. Den siste tiden har det blitt fremmet påstander om at kjøttet skal ha endt opp i matproduksjon. Dette stemmer ikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom