Bisnode

Flere bedrifter tvangsavviklet

Del

Selv om det i mars var en nedgang i konkurser på 13,5 prosent, øker antallet bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene med hele 121,6 prosent i forhold til mars i fjor. Hittil i år har til sammen 1003 bedrifter gått overende, noe som er 27,5 prosent lavere enn i første kvartal 2020. Overraskende nok er det innenfor hotell- og restaurantbransjen konkursnedgangen har vært størst!

Konkurstallene fra Bisnode viser fortsatt nedgang i antallet konkurser, men tvangsavviklingene har økt kraftig i mars.  Foto for fri bruk med denne saken.
Konkurstallene fra Bisnode viser fortsatt nedgang i antallet konkurser, men tvangsavviklingene har økt kraftig i mars. Foto for fri bruk med denne saken.

Konkurstallene har holdt seg på et lavt nivå i 2020 og hittil i år, men nedgangen i mars en del lavere enn i foregående måneder. Samlet er nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger på kun 1,2 prosent, sammenlignet med mars i fjor som var den første måneden med korona-tiltak.

– Med alle meldingene om bedrifter som sliter med nedstenging og kostnader ved permitteringer har det vært overraskende få konkurser. Med den ørlille nedgangen på 1,2 prosent vi ser i mars, kan det tyde på at nedgangen nå stopper opp og at vi går mot en vår og sommer med flere konkurser, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Få hotell og restaurantkonkurser

Nedstenginger og skjenke-forbud til tross, hotell- og restaurantbedriftene har i stor grad klart seg til nå. 82 hotell og restaurantbedrifter ble slått konkurs i første kvartal, mot 154 i samme periode i fjor. En nedgang på hele 46,8 prosent. Innen varehandel har konkursene gått ned med 43,7 prosent. Bygg og anlegg er en bransje som har gått bra det siste året, og det er fortsatt nedgang i konkursene, med 13,4 prosent. Den eneste bransjen med oppgang i konkursene i første kvartal er eiendomsbransjen med 22 prosent økning. Det kan forklares med at dette er en bransje som presses når leietakerne sliter, forklarer Ruud.

Konkursutviklingen i hovedbransjer, 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Jan-Mar 21

Jan-Mar 20

Endring

Bransje

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Jordbruk/Skog/Fiske

10

1,0 %

18

1,3 %

-8

-44,4 %

Industri

40

4,0 %

56

4,0 %

-16

-28,6 %

Bygg/Anlegg

303

30,2 %

350

25,3 %

-47

-13,4 %

Engro/Agentur

51

5,1 %

77

5,6 %

-26

-33,8 %

Detaljhandel

120

12,0 %

213

15,4 %

-93

-43,7 %

Hotell/Restaurant

82

8,2 %

154

11,1 %

-72

-46,8 %

Transport/Lagring

75

7,5 %

89

6,4 %

-14

-15,7 %

Eiendom

61

6,1 %

50

3,6 %

11

22,0 %

Tjenesteyting

167

16,7 %

226

16,3 %

-59

-26,1 %

Andre

80

8,0 %

125

9,0 %

-45

-36,0 %

Ingen bransjekode

14

1,4 %

26

1,9 %

-12

-46,2 %

TOTALT

1003

100,0 %

1384

100,0 %

-381

-27,5 %

Om Bisnode Dun & Bradstreet

 Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode er en del av Dun & Bradstreet, en ledende global tilbyder av data for forretningsbeslutninger og analyser. For mer informasjon om Dun & Bradstreet, vennligst besøk www.dnb.com

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konkurstallene fra Bisnode viser fortsatt nedgang i antallet konkurser, men tvangsavviklingene har økt kraftig i mars.  Foto for fri bruk med denne saken.
Konkurstallene fra Bisnode viser fortsatt nedgang i antallet konkurser, men tvangsavviklingene har økt kraftig i mars. Foto for fri bruk med denne saken.
Last ned bilde

Om Bisnode

Bisnode
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.bisnode.com/norge

Om Bisnode Dun & Bradstreet

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode er en del av Dun & Bradstreet, en ledende global tilbyder av data for forretningsbeslutninger og analyser. For mer informasjon om Dun & Bradstreet, vennligst besøk www.dnb.com

Følg saker fra Bisnode

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bisnode på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bisnode

Dun & Bradstreet ferdigstiller oppkjøp av Bisnode, en ledende europeisk data- og analysevirksomhet11.1.2021 13:53:44 CET | Pressemelding

Short Hills, NJ, 11. januar, 2021: Dun & Bradstreet Holdings, inc. (“Dun & Bradstreet” eller “selskapet”), en ledende global leverandør av forretningsdata og analyser, har gjennom datterselskapet Dun & Bradstreet Holdings BV kunngjort i dag at de har fullført oppkjøpet av Bisnode Business Informaton Group AB (“Bisnode”), et ledende europeisk data- og analysefirma og mangeårig medlem av Dun & Bradstreet Worldwide Network, for en bedriftsverdi på 7,4M NOK. Transaksjonen ble ferdigstilt med en kombinasjon av ca. 625 millioner dollar netto kontanter og 6.237.089 nyutstedte aksjer, som inngår i fellesaksjene til selskapet, i en rettet emisjon. Bisnode Belgium NV, et belgisk datterselskap av Bisnode, vil forbli under Ratos AB eierskap.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom