Skatteetaten

Fleire planlegg å gifte seg i år: Dette må de hugse på før de seier ja

Del

Samfunnet opnar endeleg gradvis opp igjen – og mange planlegg å gi sin utkåra eit rungande ja i løpet av året. Her er det dei må hugse på før den store dagen.

Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock
Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock

Pressemeldingen på bokmål finner du her.

Etter nok ein usikker vår for å planleggje arrangement og reiser, har talet på søknader om prøvingsattestar vore noko lågare enn normalt. No opplever Skatteetaten at talet på søknader om prøvingsattestar aukar i takt med opninga av samfunnet og moglegheita for å gjennomføre større bryllaup igjen.

– Sidan pandemien starta har vi sett ein nedgang i talet på søknader om prøvingsattest, fortel Elin Imsland, avdelingsdirektør for Folkeregisteret i Skatteetaten.

Skatteetaten behandlar i snitt 1 500 søknader i månaden, og det er vanlegvis flest prøvingsattestar i mars, april, mai og juni.

Sjølv om talet ikkje er heilt tilbake på tidlegare nivå enno, peiker pilene oppover.

– Talet på søknader om prøvingsattestar ligg framleis noko lågare enn 2019, som var eit normalår, men no ser vi at talet på søknader aukar igjen. I april og mai var det ein liten auke samanlikna med mai i fjor, og vi trur vi kjem til å sjå at auken held fram utover sommaren, seier Elin Imsland.

Prøvingsattesten er gyldig i fire månader

Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato.

– Viss de tidlegare har søkt om prøvingsattest, men måtte utsetje bryllaupet, er det ekstra viktig at de sjekkar gyldigheita på prøvingsattesten og andre nødvendige dokument i god tid før den store dagen, seier Elin Imsland.

Viss prøvingsattesten ikkje lenger er gyldig, må de søkje om ny prøvingsattest. Det gjer de på same måte som sist, og de treng ikkje å gi beskjed til Folkeregisteret om at bryllaupet ikkje vart gjennomført med den første prøvingsattesten.

Søk til rett tid

Mange av søknadene om prøvingsattest blir behandla digitalt, og de kan raskt få ein prøvingsattest. I tilfelle der det er behov for meir dokumentasjon, til dømes om ein av dykk har vore gift tidlegare, kan behandlinga av saka ta nokre veker lengre tid.

Spesielt i periodar når mange planlegg å gifte seg kan behandlingstida auke, då kan det ta fem til seks veker før de får prøvingsattesten.

– Dei som skal gifte seg i sommar bør søkje om prøvingsattest rimeleg raskt, mens dei som satsar på haustbryllaup har litt betre tid på seg, fortel Elin Imsland.

Når de har fått godkjent søknaden om prøving, blir prøvingsattesten sendt til innboksen i Altinn. De må sjølv vidaresende prøvingsattesten til vigslar før bryllaupet.

Hugs legitimasjon på bryllaupsdagen

På sjølve bryllaupsdagen må de ha med legitimasjon for at vigslar skal kunne sjekke at prøvingsattesten er skriven ut til dykk.

Etter bryllaupet, sender vigslar ei melding om vigselen til Skatteetaten, og de får ei stadfesting på registrert vigsel i innboksen i Altinn.

Bryllaupsreise til utlandet? Hugs nytt pass viss de har endra namn

Det er mykje å hugse på når de giftar dykk – til dømes at de må ha nytt pass viss de har endra namnet dykkar. De må nemleg sørgje for at namna i passa stemmer med namna på billettane. Viss ikkje kan de få problem ved innsjekking.

Så viss de planlegg bryllaupsreise til utlandet etter å ha bytt namn, må de rekne med tid til å fornye passet.

Rettleiing på skatteetaten.no

Hugs at giftarmål også kan påverke skatten dykkar. I praksis inneber dette at ektefellar blir skattlagde saman for samla formue. Inntekta blir de skattlagt for kvar for dykk. Les meir om det på skatteetaten.no.

Her finn de vår steg-for-steg-guide om vegen til ekteskapet: skatteetaten.no/gift.

Der finn de også kontaktinformasjon, og de kan stille spørsmål mellom anna på chat

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock
Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock
Last ned bilde
– Sidan pandemien starta har vi sett ein nedgang i talet på søknader om prøvingsattest, fortel Elin Imsland, avdelingsdirektør for Folkeregisteret i Skatteetaten.
– Sidan pandemien starta har vi sett ein nedgang i talet på søknader om prøvingsattest, fortel Elin Imsland, avdelingsdirektør for Folkeregisteret i Skatteetaten.
Last ned bilde
Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock
Når de skal gifte dykk, må de ha ein godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap og er gyldig i fire månader frå utskriven dato. Foto: NTB/Shutterstock
Last ned bilde

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom