Fjordkraft lanserer Trumf-samarbeid

Del

Over 2,5 millioner Trumf-medlemmer kan nå få to prosent bonus på strøm fra Fjordkraft. Bonusen kan kombineres med alle Fjordkrafts strømavtaler.

– Vi er veldigfornøyde med å ha fått på plass dette samarbeidet med en partner som definitivt vil bidra til å styrke Trumf i tiden som kommer. Fjordkraft og NorgesGruppen er en god match i måten vi jobber, forvalter våre respektive merkevarer og bygger for fremtiden med tung faglig kompetanse og fokus på enkelhet og opplevd verdi for kundene. Vi gleder oss til et langsiktig, strategisk samarbeid med Fjordkraft, sier Truls Fjeldstad, markeds- og analysedirektør i NorgesGruppen.

Christian Kalvenes, direktør for privatmarkedet i Fjordkraft, tror Trumf-samarbeidet både vil bidra til fornøyde kunder og fremtidig kundevekst.

– Dette er en kundefordel som vi tror vil bli veldig godt mottatt og en mulighet for å nå ut til mange potensielle kunder. Trumf-samarbeidet gir unike distribusjonsmuligheter, sier Kalvenes.

Størst i Norge

Med 2,5 millioner Trumf-medlemmer er NorgesGruppen-eide Trumf det største fordelsprogrammet av sitt slag i Norge. Fjordkraft inngår i det børsnoterte Fjordkraft-konsernet som er landets største aktør i sluttbrukermarkedet for strøm.

– Forventingene våre er først og fremst at vi skal bli sterkere sammen. I begge bransjer vil vi de neste årene bli utfordret av økt konkurranse og mer digitalisering. Disse utfordringene kan vi møte sammen, sier Fjeldstad.

Samarbeidet mellom Trumf og Fjordkraft skiller seg fra sammenlignbare avtaler ved at bonusen ikke forutsetter en bestemt strømavtale.

– Vi har avtaler som dekker ulike kundebehov, og avtaler som er knyttet opp til fordelsprogram hos andre organisasjoner. Ved at Trumf-bonusen kan gis uavhengig av strømavtale gjør vi det enkelt for kundene og gir dem mer for pengene, sier Kalvenes.

Gjelder ikke nettleie

Trumf-medlemskap fungerer slik at kunden får bonus hos alle partnere tilknyttet Trumf, på for eksempel dagligvarer, drivstoff og netthandel. I Fjordkraft får kunden to prosent bonus på strømmen. Nettleie, som betales videre til det lokale nettselskapet, er ikke omfattet av ordningen.

Bonusen kunden sparer samles på en Trumf-konto og kan brukes når som helst. Bonusen kan overføres til bankkonto eller brukes til betaling i butikk.

Nye Fjordkraft-kunder kan i tillegg til to prosent bonus på strømmen, få en velkomstbonus på 500 kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fjordkraft

Fjordkraft
Folke Bernadottesvei 38
5147 Bergen

23006100http://www.fjordkraft.no
Fjordkraft er det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Fjordkraft-konsernet leverer strøm til 2,1 millioner mennesker fordelt på omtrent 1,1 millioner målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i Norge, Sverige og Finland. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er nå Norges største mobilaktør uten eget nett.
Fjordkraft tilbyr tjenester for lavutslippssamfunnet og drifter et alliansekonsept bestående av 30 mindre strømselskaper som kjøper tjenester av Fjordkraft.
Ved utgangen av 2020 hadde Fjordkraft 330 fast ansatte. Hovedkontoret er i Bergen. Selskapet har også kontorer på Sortland, Hamar og Kongsvinger, og i Sandefjord, Trondheim, Oslo og Stavanger.
Fra november 2020 har Fjordkraft-konsernet datterselskaper i Sverige og Finland gjennom oppkjøpet av Switch Nordic Green AB. Selskapet selger fornybar energi gjennom merkevaren Nordic Green Energy. I Norge omfatter Fjordkraft-konsernet merkevarene Fjordkraft, TrøndelagKraft og Gudbrandsdal Energi.
I 2020 omsatte Fjordkraft-konsernet for 4,215 milliarder kroner. Fjordkraft Holding ASA ble børsnotert 21. mars 2018.