Kystverket

Fjerner eierløse blåskjellanlegg på Vestlandet

Del

Kystverket rydder i disse dager gamle blåskjellanlegg fra fjordene i Vestland fylke. Så langt er 7,5 tonn marint søppel tatt opp fra sjøen.

Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine
Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og har stått i sjøen i lang tid, og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri. Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen.

Uten tilsyn
Opprydningen gjennomføres fordi anleggene utgjør en sikkerhetsrisiko langs kysten. I tillegg kan de bli til hinder for både fremkommelighet og miljø. Ved å fjerne disse unngår man at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter.

– Gjennom dette prosjektet får vi fjernet mye marin forsøpling og forurensning som ikke synes fra overflaten. Det er også funnet langt mer enn hva det kartleggingen som ble foretatt i vår skulle tilsi, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Mange eierløse anlegg
De eierløse anleggene er et resultat av en feilslått satsing på oppdrett av blåskjell rundt årtusenskiftet. Selskapene som en gang eide anleggene er slettet fra Brønnøysundregisteret og det finnes ingen konkursbo med midler til opprydning.

Vi jobber nå med å fjerne en rekke av disse eierløse anleggene. Kystverket og Fiskeridirektoratet har tidligere kjørt liknende opprenskningstokt som det vi gjennomfører i år, sier Andreassen.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av korona-midler, for å styrke av aktiviteten i bygg- og anleggssektoren samtidig som en får utført viktige tiltak.Kystverket leder prosjektet, og har leid inn firmaet eSEA Marine som har spesialisert seg på opprydning i havet og som står for selve operasjonen på Vestlandet.

Her rydder Kystverket eierløse blåskjellanlegg i perioden oktober-desember:


Eikeland – Sveio kommune 

Kvannskjæret – Kinn kommune

Menes – Sogndal kommune

Skarsvågen utenfor Bergen – Alver kommune

Indrekommana – Vik kommune

Lindetoneset utenfor Bergen – Alver kommune

Hamnen – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Furevikklubben – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Last ned video av rydding av blåskjellanlegg på Vestlandet – foto: eSEA Marine: https://kystverket.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5015-Media-Presse/Folder%2023/DJI_0090_edit.mp4.info

Last ned ROV-bilder av rydding av blåskjellanlegg – foto: eSEA Marine: https://kystverket.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5015-Media-Presse/Folder%2023/20201015-150730.mkv.info.

Nøkkelord

Kontakter

Terje Andreassen, prosjektleder i Kystverket
Tlf: 400 69 464
terje.andreassen@kystverket.no


Cathrine Kanck-Vårdal medie- og kommunikasjonsansvarlig i eSEA Marine
Tlf: 92 69 61 99
cathrine@eseamarine.no

Bilder

Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine
Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine
Last ned bilde
Mannskapet på arbeidsbåten Hydra rensker av all biomasse før tauverk og øvrig avfall blir sortert og levert til gjenvinning. Foto: eSEA Marine
Mannskapet på arbeidsbåten Hydra rensker av all biomasse før tauverk og øvrig avfall blir sortert og levert til gjenvinning. Foto: eSEA Marine
Last ned bilde
Arbeidsbåten Hydra i gang fjerner det tidligere blåskjellanlegget på lokaliteten Kvannskjeret Øst, i Kinn kommune. Foto: eSEA Marine
Arbeidsbåten Hydra i gang fjerner det tidligere blåskjellanlegget på lokaliteten Kvannskjeret Øst, i Kinn kommune. Foto: eSEA Marine
Last ned bilde
Over 200 skjellbur av plast ble tatt opp fra havbunnen ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost på den tidligere lokaliteten på Eikeland i Sveio kommune. Foto: eSEA Marine
Over 200 skjellbur av plast ble tatt opp fra havbunnen ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost på den tidligere lokaliteten på Eikeland i Sveio kommune. Foto: eSEA Marine
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Kystverket vil øke satsingen på satellittbasert sjøovervåkning9.11.2020 14:10:20 CETPressemelding

Til enhver tid seiler det rundt 1000 fartøy langs norskekysten og i norske havområder. Noe av denne trafikken representerer en sikkerhetsrisiko. For å forhindre ulykker som kan resultere i tap av liv eller miljøskade, overvåker Kystverket risikotrafikk i norske farvann. Her brukes det satellitt-teknologi. Nå har disse satellittene passert sin planlagte levetid. Det haster med å fornye dem.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom