Miljødirektoratet

Fjellreven har et godt år på Hardangervidda

Del

Tolv ungekull med 76 valper er registrert på Hardangervidda så langt i år. Det er det høyeste antallet på flere tiår.

Det har vært et godt år for fjellreven både på Hardangervidda og Varangerhalvøya. Foto: Olav Strand
Det har vært et godt år for fjellreven både på Hardangervidda og Varangerhalvøya. Foto: Olav Strand

-Vi høster nå resultatene av bevaringstiltakene for fjellrev. Årets toppnoteringer på Hardangervidda og Varangerhalvøya kommer etter utsettinger fra avlsprogrammet de siste årene. Det er veldig positivt å se, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Var borte fra Hardangervidda

Allerede på 1920-tallet var fjellrevbestanden i Norge nærmest utryddet på grunn av pelsjakt. Fra 1980 årene ble det dokumentert kun sporadisk aktivitet og mest trolig forvant de siste fjellrevene fra Hardangervidda mot slutten av 1980- tallet. Ingen andre områder har så mange kjente gamle hilokalitet, og Hardangervidda har blitt vurdert som et av områdene i Norge med størst potensial for fjellreven.

Tar tid å bygge bestanden

Etter at avlsstasjonen for fjellrev ble opprettet i Oppdal i 2005, er det målrettet satt ut valper for å reetablere bestander og styrke små bestander. På Hardangervidda er det satt ut 123 fjellrevvalper i perioden 2013-2018. Den positive utviklingen har latt vente på seg litt, i flere år har man kun sett sporadiske kull av fjellrev på Hardangervidda. I fjor så man starten på en større positiv utvikling, da det ble registrert 6 kull, før årets 12 kull.

Hvorfor er det så mange i år?

Det er avgjørende at det finnes fjellrever i området som kan danne par og etablere seg på hi, og forsøker å få fram valper. Ellers er mattilgangen viktig, og i år har man sett at det er relativt mye smågnagere, fjellrevens favorittføde, på Hardangervidda. I tillegg er det etablert fôrstasjoner der fjellreven kan finne ekstra mat i form av pellets. Fjellrevene på Hardangervidda har altså hatt godt med næring og da produseres det flere kull.

Rekord på Varangerhalvøya

Det er også oppløftende resultater fra Varangerhalvøya. Her er det satt ut valper i tre år (2017,2018, 2019) og så langt i år er det registrert seks kull med totalt nitten valper. I dette området var fjellreven nærmest utryddet da det ble satt ut valper i 2017. Siden det har fjellreven ynglet på Varangerhalvøya hvert år, med fjorårets fem kull som en foreløpig topp. I år blir det altså ny rekord å glede seg over, selv om det var få valper i hvert kull.

I motsetning til på Hardangervidda er det et skikkelig bunnår for smågnagere her. Fôrstasjonene har åpenbart vært viktige og hatt god effekt for å få fram valper, noe som er avgjørende for videre vekst i bestanden.

Nasjonal oversikt over valpekullene

Overvåking av fjellrevhi har pågått i mer enn 30 år i enkelte områder i Norge. Siden 2003 har programmet samlet alle kjente hi-lokaliteter for fjellrev i en felles nasjonal database. Det beste året etter at databasen ble opprettet er 2018, da det kom minimum 58 kull av fjellrev til verden i vill tilstand i Norge. Hittil i år er det registrert 43 kullnår man nå er ferdig med de fleste hikontrollene

NINA driver Overvåkingsprogrammet for fjellrev. På nettsiden deres kan du finne en oversikt over årets ynglinger som oppdateres ettersom resultatene kommer inn. Registreringene utføres av Statens naturoppsyn, Fjelloppsynet og Statskog-Fjelltjenesten.

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for den praktiske utførelsen av registrerings- og kontrollvirksomheten som gir grunnlag for sammenstillingene. Miljødirektoratet finansierer tiltakene for å bevare fjellreven i Norge.

Les mer om fjellrev på Miljøstatus

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Det har vært et godt år for fjellreven både på Hardangervidda og Varangerhalvøya. Foto: Olav Strand
Det har vært et godt år for fjellreven både på Hardangervidda og Varangerhalvøya. Foto: Olav Strand
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom