Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministeren til Austevoll

Del

Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker Austevoll 27. august. Der skal han delta på eit møte om regjeringas stortingsmelding "Et kvotesystem for økt verdiskaping", og døype LiceTube.

Nye fiskeriløyve, vidareføring av strukturkvoteordninga og ein ny marknadsplass for utveksling av kvotar er blant tiltaka i den nye kvotemeldinga.

– Tiltaka vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevjande for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli meir fleksibelt, meir transparent og lettare å forstå, seier fiskeriministeren.

– Målet er framleis berekraftig forvaltning, auka verdiskaping i fiskerinæringa, betre utnytting av heile fisken og aktivitet langs heile kysten. Samstundes er det viktig at dei som er råka får høve til å seie kva dei synest om forslaga, seier Nesvik.

Skal døype LiceTube

Tidlegare på dagen skal fiskeriministeren døype LiceTube, ei mekanisk eining som reinsar laks og aure for lus. I tillegg kan maskinen mellom anna telle lus og avdekke om fisken har andre sjukdommar. LiceTube har tidlegare stått på Akvariet i Bergen, men skal no testast i merd på Austevoll.

Program tysdag 27. august

Kl. 10.15 – 11.15

Kva: Dåp av LiceTube

Stad: Forskningsstasjonen på Austevoll (Sauganeset 16, 5392 Storebø)

 

Kl. 11.45 – 12.45

Kva: Ope møte om kvotemeldinga

Stad: Bekkjarvik gjestgiveri (Bekkjarvik 61, 5397 Bekkjarvik)

Les meir om kvotemeldinga her

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom