Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriavtaler med EU og Storbritannia i havn

Del

Norge, EU og Storbritannia har i dag inngått en avtale om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen. I tillegg har Norge og EU undertegnet tre kvoteavtaler.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Jeg er fornøyd med at avtalen med EU og Storbritannia endelig er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre parter i Nordsjøen, og en forutsetning for bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskeriavtaler for 2021. I tillegg til trepartsavtalen, har Norge og EU nå inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtalen om Sverige. Dermed er Norge og EU enige om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

– Det er gode nyheter at vi er enige med EU om en fiskeriavtale for 2021. Begge parter har vært fleksible og løsningsorienterte, og jeg mener vi har fått en balansert avtale som underbygger vårt gode forhold, sier Ingebrigtsen.

Med kvotebytte på plass kan norske fiskere starte fisket på kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland og i EU-sonen. 

– Disse avtalene er viktige for å få mest mulig verdiskaping for norsk fiskerinæring. Vi har hatt løpende dialog med næringen, som støtter forhandlingsresultatet. Nå gjenstår det å få på plass en topartsavtale med Storbritannia, hvor forhandlingene fortsetter med full styrke, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fakta om kvotene

  • Seikvoten er redusert med 25 prosent til 59 512 tonn, hvorav den norske kvoten er på 30 946 tonn.
  • Kvoten på nordsjøsild ble på 356 357 tonn og her er den norske kvoten på 103 344 tonn.
  • Torskekvoten ble kraftig redusert i fjor, og ytterligere redusert til 13 246 tonn i år, der den norske kvoten er 2 252 tonn før avsetninger.
  • Norge har byttet til seg en kolmulekvote på 37 500 tonn fra EU, og fått adgang til å fiske den norske kolmulekvoten i irske farvann, uten noen områderestriksjoner.
  • I tillegg til de stengte gytefeltene som ble videreført av partene for 2021, vil Norge også stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i år, som ledd i gjenoppbyggingen av bestanden.

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom