Fiskeri- og sjømatministeren etablerte i mars i år en liten arbeidsgruppe som innen 1. juni i år skulle komme med en prioritert liste over 10 bestemmelser/krav i ulike forskrifter som kunne bidra til forenklinger, og som kunne oppklare uklarheter og potensiell motstrid mellom ulike regler.

- Jeg ba arbeidsgruppen komme med en prioritert liste over 10 innspill. De har kommet opp med 15. Det er bra! Nå skal vi gå igjennom arbeidsgruppens arbeid, og vurdere hvert enkelt av innspillene. Som arbeidsgruppen selv understreker vil noen av forslagene kunne følges opp raskt, mens andre vil kreve mer inngående forarbeid fra myndighetenes side, sier Ingebrigtsen.

Arbeidsgruppens innspill har vært begrenset til forenklinger av regelverk som faller inn under fiskeri- og sjømatministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Det arbeides også nå med en ny strategi som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring. Strategien skal etter planen legges frem før sommeren.

Arbeidsgruppens besto av:

  • Line Ellingsen – Ellingsen Seafood (leder)
  • Fredd Wilsgård – Wilsgård fiskeoppdrett
  • Jim Roger Nordly – STIM
  • Liv Marit Aarseth – Grieg Seafood
  • Harald Ellefsen – SANDS