Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren i møte om koronaens konsekvenser for sjømatnæringen i nordatlantisk fiskeriministerkonferanse

Del

Koronapandemiens konsekvenser på fiskerisektoren og sjømatmarkedene var tema da fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte sine nordatlantiske kollegaer.

– Norsk sjømatnæring har klart seg bra gjennom en pandemi som har vært et hardt slag for den globale økonomien, og også for norsk økonomi. Sjømatnæringa er en næring som omstiller og tilpasser seg endringer i markedssituasjonen raskt. Det har bidratt til opprettholde eksporten det siste året. Pandemien har også vist oss viktigheten av godt internasjonalt samarbeid, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

På møtet deltok fiskeriministrene fra Canada, Island og Færøyene i tillegg til EUs kommisær for miljø, hav og fiskeri og nestleder i Det føderale russiske fiskeribyrået .

– Usikkerhet, stengte hoteller og restauranter og logistikk har vært noen sentrale utfordringer for sjømatnæringen. Markedet har endret seg, det skaper også  nye muligheter.  Markedet for hjemmekonsum har vokst, og som en tilbyder av bærekraftig sunn mat vil det være bra dersom vi som global sjømatnæring klarer å opprettholde denne posisjonen slik at flere kan nyte et godt fiskemåltid hjemme, også etter pandemien. Trass pandemien har vi også bevart framdrift i arbeidet med ressurskontroll og innsatsen mot fiskerikriminalitet, sier Ingebrigtsen.

Viktigheten av å opprettholde en tett og åpen dialog om fiskeriene i Nord-Atlanteren for å sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene ble understreket av alle deltakerne.

– Den nordatlantiske fiskeriministerkonferansen er en viktig møteplass. Pandemien demonstrer at vi, på tvers av grenser, er dedikert til å finne nye måter for samarbeide og  snakke sammen på. Selv om pandemien også reflekterer behovet for fysiske møter, så legger digitale møteplasser til rette for enda bedre samarbeid globalt, dette handlingsrommet kan vi lære av og utforske selv etter pandemien, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom