Fiskebåt

Fiskebåt kritisk til regjeringens ekspansive oljeplaner

Del

- Dersom en skal ta regjeringens uttalte mål om en bærekraftig forvaltning av fiskeriinteressene på alvor, forventer Fiskebåt at flere områder tas ut av forslaget om tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-er. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet sitt forslag til TFO 2021.

Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

I forslaget fra Olje- og energidepartementet er det lagt ut en rekke slike områder både i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere av de foreslåtte områdene vil komme i direkte konflikt med fiskeri. I høringssvaret viser Fiskebåt til at de fornybare ressursene må vies særlig oppmerksomhet, når en skal vurdere hva som er god ressursforvaltning, ikke minst med tanke på at fiskerinæringen vil være en evigvarende mat- og inntektskilde for Norge.

Les hele høringssvaret til Fiskebåt her.

- Vi registrerer at Olje- og energidepartementet i sitt forslag til utvidelse av TFO-området i Barentshavet, legger opp til en ekspansiv utvidelse som i stor grad berører svært viktige fiskeområder for flere av de norske flåtegruppene. Vi må heller ikke glemme at nordområdene har et sterkt markedsmessig fortrinn, da ressursene i disse områdene er kjent for å være høstet i rent hav. Et eventuelt uhell med påfølgende utslipp fra oljeinstallasjoner i dette området vil få betydelige negative konsekvenser for omdømmet til norsk sjømat. Fiskebåt advarer derfor mot en for ekspansiv etablering av olje- og gassvirksomhet i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Hvis du vil se dette innholdet fra fiskebat.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Flere berørte områder

Regjeringen foreslår flere utvidelser som berører områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere av disse ligger i områder der det utøves fiske. Fiskebåt har derfor gått gjennom fiskeriaktiviteten i de ulike områdene for de 10 siste årene for fiskefartøy med faktisk lengde over 15 meter. Sporingsinformasjonen er sammenholdt med fangstinformasjon fra fisket i de ulike blokkene. Dette dokumenterer at det er stor fiskeriaktivitet i flere av områdene som er tiltenkt petroleumsvirksomhet.

- Vi forventer at det blir tatt hensyn til fiskeriaktiviteten i de aktuelle områdene disse tas ut av forslaget om tildeling av nye TFO-er. Vi ber derfor regjeringen ved Olje- og energidepartementet om å revurdere hvilke områder en utvidelse av TFO skal omfatte, sier Jacobsen.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom