Fiskebåt

Fiskebåt er tilfreds med fiskeriavtaler med EU og Storbritannia

Del

Fiskebåt er tilfreds med at et det er inngått fiskeriavtale mellom Norge og EU i tillegg til en trilateral avtale mellom EU, Norge og Storbritannia. Fiskebåt har anbefalt at avtalene ble inngått.

Norge, EU og Storbritannia har i dag inngått en avtale om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen. I tillegg har Norge og EU undertegnet bilaterale kvoteavtaler. 

- Vi er tilfreds med at disse avtalene er inngått og er glad for at partene har kommet fram til enighet i forhandlingene, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskeriavtaler for 2021. I tillegg til trepartsavtalen, har Norge og EU inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtale om Sverige. Dermed er Norge og EU enige om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. 

- Avtalen gir en redusert kvotebyttebalanse som fører til reduserte fiskemuligheter for den havgående flåten. Det er viktig at flåtegruppene som blir spesielt hardt rammet blir kompensert gjennom frigjort tredjelandskvote, sier Maråk.

En bilateral avtale mellom Storbritannia og Norge er ennå ikke framforhandlet.

Kontakter

Bilder

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

Positiv Covid-19-prøve for ansatt på fiskefartøyet «Sunderøy»4.11.2020 20:50:19 CET | Pressemelding

Prestfjord AS har nylig fått overlevert nye «Sunderøy» fra verft i Spania. Fartøyet ankom Ålesund fredag 30. oktober for klargjøring til fiske. Før ankomst ble plan for håndtering av eventuelle smittetilfeller avklart med kommunelegen i Ålesund. Ved ankomst ble det gjennomført smittetesting for Covid-19 av hele mannskapet på 11 personer, og i tråd med regelverket ble fortsatte de sin karantene om bord. Svar på prøveresultatene forelå tirsdag 3. november. Det ble da klart at én av de ansatte har testet positivt. Øvrige prøver var negative.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom