Fiskebåt

Fiskebåt er positiv til innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten

Del

- Eierskapsbegrensninger er allererede innført i havfiskeflåten og erfaringene er gode. Det sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Fiskebåt har levert sitt høringssvar i forbindelse med høring om innføring av eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten. Jacobsen viser til  at eierskapsbegrensninger etter initiativ fra Fiskebåt allerede er innført i havfiskeflåten, og at erfaringene er gode og at begrensningene har fungert og bidratt til et bredt eierskap, samtidig som man har ivaretatt hensynet til lønnsomhet for både rederi/eier og mannskap. 

Med bakgrunn i erfaringene fra havfiskeflåten, er derfor Fiskebåt positiv til at også kystflåten ilegges eierskapsbegrensninger, slik at man også i fremtiden sikrer bredt eierskap.

Konsentrert eierskap
Jacobsen viser til at Fiskeridirektoratets kartlegging avdekker en økende trend til et mer konsentrert eierskap i kystflåten. Det fiskeriet som politikere flest har mest fokus på, kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, er det fiskeriet som Fiskeridirektoratets kartlegging viser har lavest eierkonsentrasjon, og som etter Fiskeridirektoratets eget syn som utgangspunkt ikke er nødvendig å underlegge eierskapsbegrensninger. Dette underbygger at det har vært ført en nødvendig og forsvarlig strukturpolitikk for økt lønnsomhet, samtidig som at forvaltning og næringen selv har klart å bidra til bredt eierskap, økt verdiskapning. Etter Fiskebåt sitt syn er det derfor ikke grunnlag for den kritikk enkelte har ført når det gjelder utviklingen i kystflåten, sier Jacobsen. 

Fiskebåt er imidlertid enig i at det i et føre-var perspektiv også innføres eierskapsbegrensninger i dette fiskeriet.

Forplikter
Fiskebåt mener at innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten forplikter både eiere av fiskerettigheter, men også staten som lovgiver og forvalter. 

- Som Fiskeridirektoratet er inne på, vil innføring av nytt regelverk føre til noe økt saksbehandlingstid hos myndighetene. Det vil fra næringas side være svært viktig at det ikke legges opp til en omfattende forsinkelse i saksbehandlingstiden. Styret i Fiskebåt legger til grunn at Fiskeridirektoratet prioriterer å få på plass et nytt fartøy- og kvoteregister, som etter Fiskeridirektoratets eget syn vil være en forutsetning for en effektiv saksbehandling av fremtidige søknader om erverv, sier Jacobsen.

Kontakter

Bilder

Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Kraftfullt initiativ mot trakassering18.10.2021 14:59:10 CEST | Pressemelding

- Det har den siste tiden vært flere saker hvor unge kvinner står frem med historier om trakassering om bord i fiskefartøy. Vi har alle et ansvar for å bekjempe trakassering i fiskerinæringen. Skal vi lykkes med det må rederiene stille tydelige krav til alle ansatte, og kravene må følges opp. Målet må være å bygge en kultur og rutiner hvor alle ansatte behandles med respekt og likeverd, sier styreleder Jonny Berfjord og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Ønsker Bjørnar Skjæran velkommen som fiskeri- og havminister14.10.2021 12:12:38 CEST | Pressemelding

- Bjørnar Skjæran er godt plantet på kysten og kjenner næringen godt. Arbeiderpartiet har stått fadder for fiskeripolitikken, når vi ser bort fra Kvotemeldingen. Med sin bakgrunn og sin posisjon som nestleder i Arbeiderpartiet håper vi han får gjennomslag i regjeringen for å sette fiskeriinteressene først ved eventuelle konflikter mellom fiskeriene og nye næringer, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom