Fiskebåt

Fiskebåt er bekymret for arealbehovet ved vindkraftsatsing

Del

Regjeringen vil at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vårt mål er å få dette til i godt samarbeid med fiskeriinteressene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag morgen. Fiskebåt er likevel bekymret for det store arealbehovet som kreves, og mener det blir bevilget for lite penger til forskning på konsekvensene.

Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse.
Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse.

Fire måneder etter at regjeringen overtok, ble rammene for tildeling av de første store områdene for havvind lansert – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samtidig ble det startet et arbeid for å kartlegge mulige nye områder langs kysten som kan klargjøres for havvind.

Etter presentasjonen på pressekonferansen fikk statsministeren spørsmål fra NTB om det er mulig å bygge ut 1500 vindturbiner uten at det kommer i konflikt med fiskeriinteressene.

- Ja, det er mulig og vi skal klare dette uten at det blir konflikter. Norge har en lang kystlinje der dette skal fordeles utover. Vi har også gode og lange erfaringer med gode forvaltningsmodeller for havområdene, så ja - vårt mål er å få til dette gjennom dialog og samarbeid og at vi skal unngå konflikter, sier Støre.

10 millioner kroner er lite
Regjeringen varslet onsdag at det i revidert nasjonalbudsjett er satt av 10 millioner kroner som skal gå til forskning.

- Fiskebåt mener det er bra at det blir bevilget mer penger til forskning, men 10 millioner kroner er et begrenset bidrag og ikke tilstrekkelig for å få kunnskap om konsekvensene. Fiskebåt legger til grunn at regjeringen vil øremerke ytterligere ressurser til dette arbeidet. Kunnskap er en nødvendig forutsetning for å kunne bygge ut vindkraft.

Det sier rådgiver i Fiskebåt Hanna Bauge, som viser til at det er mye som ennå er uavklart i forhold til regjeringen sin storsatsing.

- Vi er glade for at både statsminister, fiskeri- og havminister og olje- og energiminister seir at dei vil ta hensyn til fiskeriinteressene, samtidig som det nå blir satset på omfattende utbygging av vindkraft til havs. Vi er likevel sterkt bekymret for det store omfanget, både når det gjeld arealbruken, men også usikkerhet rundt konsekvensene dette kan få for økosystemene i havet, herunder strømforhold, vandringer, gyting mm. Nå blir det viktig at regjeringen følger opp dette i praksis, og at det blir satt av tilstrekkelig med midler til å innhente kunnskap for å kunne si noe om konsekvenser for fiskeri og miljø, før det blir gitt tillatelse til å starte utbygging. 10 millioner kroner er langt fra tilstrekkelig, sier Bauge. 

Biologiske kartlegginger

Bauge viser også til at det haster med å gjennomføre biologiske kartlegginger av bunnforholdene, i tillegg til de geologiske forundersøkelsene som det ble vist til under pressekonferansen til regjeringen.

- Uten slike data vil det være vanskelig å ta hensyn til miljøet under utbygging, og en vil heller ikke kunne si noe om miljøkonsekvensene i ettertid, sier Bauge.

Hun er også bekymret for hvor alle disse 1500 turbinene skal plasseres.

- Utbyggingen vil i stor grad blit lagt til Nordsjøen, og der er det allerede begrenset med plass. Fiskebåt legger til grunn at regjeringen ikke vil bygge ut vindkraft på beskostning av fiskerinæringen. Det er aktiviteten til den havgående fiskeflåten som har gitt Norge legitimitet til å oppnå råderetten over Norges havområder, og ressursene både over og under havbunnen. Fiskebåt vil aldri akseptere at våre fiskefelt og fiskeressurser blir negativt påvirket av ny virksomhet til havs, sier Bauge.

Kontakter

Bilder

Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse.
Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom