Statens vegvesen

Fire vil drifte riksvegene i Hallingdal og Valdres med redusert klimaavtrykk

Del

For første gang har Statens vegvesen lyst ut ei driftskontrakt hvor redusert klimautslipp teller 20 prosent ved tildeling. Da tilbudsfristen for Hallingdal-Valdres-kontrakten gikk ut 23. mars, hadde fire entreprenører meldt seg på i konkurransen.

For å nå opp i konkurransen om drifting av riksvegene i Hallingdal og Valdres, må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten. (Foto: Geilo Tomteservice / Statens vegvesen)
For å nå opp i konkurransen om drifting av riksvegene i Hallingdal og Valdres, må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten. (Foto: Geilo Tomteservice / Statens vegvesen)

Disse kjemper om å få drifte riksvegene i Hallingdal og Valdres i perioden 2021-2026:

 • Engebretsen Ingeniør - Entreprenør AS
 • Mesta as
 • Presis Vegdrift AS
 • Veidekke Industri AS

Kontrakten for Hallingdal og Valdres omfatter drift av E16, riksveg 7 og riksveg 52 – totalt 517 kilometer riksveg i lavlandet og på høyfjellet.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Evnen til å redusere klimautslipp blir viktig

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Selv om pris veier tyngst i tildelingen av Hallingdal-Valdres-kontrakten, spiller for første gang reduksjon i klimaavtrykket en viktig rolle for hvem som får jobben. Hallingdal og Valdres er første driftsområde hvor entreprenørens evne til å redusere kontraktens CO2-utslipp skal vektes i tildelingen.

Kontrakten blir tildelt etter et to-konvolutt-system

Tilbyderne har levert sine tilbud etter et såkalt to-konvolutt-system. Konvolutt 1 inneholder beskrivelse av entreprenørens kontraktforståelse og hvordan de vil redusere kontraktens CO2-utslipp. Kontraktforståelsen vektes med 10 prosent mens CO2-reduksjonen vektes med 20 prosent. Konvolutt 2 består av pris og vektes 70 prosent.

– For at evalueringen av konvolutt 1, altså andre tildelingskriterier enn pris, skal skje nøytralt og uavhengig av pris, åpner vi ikke konvolutt 2 før evaluering av konvolutt 1 er ferdig, forklarer prosjektleder Mizanur Rahaman i Statens vegvesen.

– Vi håper at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg og en maskinpark som reduserer CO2-avtrykket i kontrakten, blant annet ved å ta i bruk grønn teknologi. Hvordan de løser dette, er opp til dem. Nå er vi spente på å se hva slags løsninger entreprenørene kan tilby, sier Rahaman.

Kontraktvinneren blir avgjort over påske

Tilbyderen som har det beste forholdet mellom pris, miljø og kontraktforståelse blir tildelt oppdraget med å drifte riksvegene i Hallingdal og Valdres de neste årene. Hvem det blir, blir avgjort rett over påske.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

 • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
 • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
 • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
 • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
 • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
 • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
 • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
 • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

For å nå opp i konkurransen om drifting av riksvegene i Hallingdal og Valdres, må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten. (Foto: Geilo Tomteservice / Statens vegvesen)
For å nå opp i konkurransen om drifting av riksvegene i Hallingdal og Valdres, må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten. (Foto: Geilo Tomteservice / Statens vegvesen)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom