Statens vegvesen

Fire vil brøyte miljøvennlig i Vest-Finnmark

Del

Fire entreprenører ønsker jobben med å drifte riksvegene i Vest-Finnmark de neste fem årene. Alle forplikter seg til mer klimavennlig drift.

Fire entreprenører vil brøyte og drifte E69 og de andre riksvegene i Vest-Finnmark.
Fire entreprenører vil brøyte og drifte E69 og de andre riksvegene i Vest-Finnmark.

Ved fristens utløp torsdag hadde følgende lagt inn tilbud:

Tilbyder Pris kr (eks. mva)
Anlegg Nord 484 241 815
Mesta AS 557 421 086
Presis Vegdrift AS 440 112 597
Vegdekke Industri AS 605 124 519

– Vi er svært godt fornøyd med konkurransen, og at både nasjonale og lokale entreprenører har meldt sin interesse, sier seksjonsleder Torvald Tretteskog.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å undertegne kontrakt i begynnelsen av mai. Kontraktsperioden gjelder i fem år fra første september. Hvis partene er enige, kan kontraktsperioden forlenges med opptil tre år, i tillegg til at Statens vegvesen har opsjon for ytterligere ett år.

Stort og krevende område

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksveg 92 og riksveg 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta. Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.

Bedre brøyteprofiler

Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO2-utslipp i alle driftskontrakter.

– Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av vegnettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog.

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Belønner snødeponi

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som har smarte løsninger for snødeponi i Hammerfest, for eksempel i form av konteiner for snøtining. Formålet er å få kontroll på smeltevannet og eventuelt sile ut forurensning.

Den nye kontrakten setter også krav til lavere utslipp på lastebiler og maskiner i form av krav til nyeste teknologi for motorer. Entreprenøren vil få ekstra kompensasjon for bruk av hel-elektriske kjøretøy og maskiner ved tilleggsarbeider. Det er også satt begrensninger for tomgangskjøring.

Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres 

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Fire entreprenører vil brøyte og drifte E69 og de andre riksvegene i Vest-Finnmark.
Fire entreprenører vil brøyte og drifte E69 og de andre riksvegene i Vest-Finnmark.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom