Rambøll

Fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv

Del

Hvordan vil fremtidens arbeidsliv se ut i statlig tariffområde? Rambøll har gjennomført en analyse av fremtidens arbeidsliv på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.
I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.

I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035. Gjennom intervjuer og workshops har Rambøll undersøkt hvilke sentrale drivkrefter som er forventet å påvirke det statlige arbeidslivet i tiden fremover.

Faktorer og drivkrefter som kan påvirke arbeidshverdagen frem mot 2035

Det er flere usikkerheter knyttet til fremtidens arbeidsliv. Det finnes ingen fasit, men Rambøll Management Consulting kan bidra med gode prognoser. Gjennom workshops og intervjuer ser en tydelig at det er mange områder av arbeidslivet som forventes å stå i kontinuerlig utvikling og endring i tiden fremover. En sentral del av arbeidet med statusrapporten for KDD gikk ut på å identifisere sentrale drivkrefter som er forventet påvirke hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035. Noen av disse vil handle om:

• Endringer i ledelsesfilosofi
• Endringer i kompetansebehov
• Nye måter å jobbe på knyttet til fleksibel arbeidsplass/hjemmekontor                      
• Mer inkluderende arbeidsliv knyttet opp mot intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
• Partssamarbeid

- Utfordringen vil bli å få statens departementer, direktorater og etater til å anvende scenarioene i sin planlegging for fremtidens arbeidsliv, sier Joakim Olsson, prosjektleder i Rambøll Management Consulting. Forhåpentligvis vil rapporten kunne bidra til ettertanke om hvordan de ruster seg til å møte disse drivkreftene. Dette kan for eksempel handle om hvordan enhetene rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere i staten i fremtiden. Det kan også dreie seg om å ta stilling til hvordan en utvikler ledere, og hvilken type ledere det offentlige skal tiltrekke seg knyttet til direkte eller mer tillitsbasert ledelsesstil.

En sentral drivkraft som ganske sikkert vil påvirke arbeidslivet fremover er hvorvidt ledelsesfilosofien i staten forventes å være preget av detaljstyring eller om den vil utvikle seg i en mer tillitsbasert retning. Endringer i kompetansebehovet vil også få stor betydning. Vil fremtidens arbeidstakere være forventet å ha svært spisset kompetanse og kunnskap om et felt eller kunne litt om alt?

- Vi vet at hvorvidt det blir større fokus på dybdekompetanse eller breddekompetanse, eller en kombinasjon av disse, er forventet å påvirke fremtidens arbeidsliv, forklarer Olsson.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.
I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.
Last ned bilde

Lenker

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 16.000 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom