GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Fingerprint Cards AB (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) meddelar att prospektet avseende Bolagets företrädesemission av A- och B-units, bestående av nya A-aktier och teckningsoptioner samt nya B-aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.fingerprints.com/foretradesemission och kommer även finnas tillgängligt på Carnegies webbplats, www.carnegie.se.

Tidplan för Företrädesemissionen

Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter7 november 2022 (idag)
Publicering av prospekt7 november 2022 (idag)
Avstämningsdag för Företrädesemissionen8 november 2022
Handel med B-uniträtter10 november 2022 – 21 november 2022
Teckningsperiod10 november 2022 – 24 november 2022
Handel med BTU10 november 2022 – 2 december 2022
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen25 november 2022
Förväntad första dag för handel i B-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier8 december 2022

Rådgivare

Carnegie Investment Bank (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner avseende Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B)

För information, vänligen kontakta:
Ted Hansson, Tf. vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av units i Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Park Place Technologies Acquires CentricsIT Global Services Division8.12.2022 20:35:38 CET | Press release

Purchase Strengthens Park Place as Global Leader for all IT Infrastructure Solutions, as Economy and Skills Gap Challenges Impact Global Business. CLEVELAND, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park Place Technologies, the leading global data center and networking optimization firm, has acquired the TPM and Professional Services assets of CentricsIT, an IT services provider based in Atlanta, Georgia. The demand for Professional Services is growing globally, driven by economic conditions and skills gaps. Park Place’s Professional Services offering will benefit from the acquisition with greater capabilities in IMAC, ITAD, Remote Hands, and deployment services, including cabling, wi-fi surveys, data center installs and refreshes, and network installations. Park Place clients will benefit from a state-of-the-art Professional Services portal developed by CentricsIT that provides real-time project status, reporting, and collaboration tools. Park Place’s Project Management Office function will

Lumina Datamatics Acquires UK-based Sunrise Setting Ltd.8.12.2022 20:15:35 CET | Press release

MILTON KEYNES, United Kingdom, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumina Datamatics UK Ltd. signed a definitive agreement to acquire a controlling stake in UK-based Sunrise Setting Ltd., a boutique company based in Brixham, UK, supporting academic and other publishers including non-publisher organizations to produce more than 500 publications each year. “The acquisition of Sunrise Setting Ltd. deepens our commitment to our current customers, and also fits with our strategic growth plan. Sunrise Setting Ltd.’s customers will benefit greatly from our broad range of publishing and technology solutions. The depth and experience of Sunrise Setting Ltd. will enhance Lumina Datamatics’ presence in the UK and EU regions and will help us gain a competitive advantage in the publishing space,” said Sameer Kanodia, Managing Director & CEO of Lumina Datamatics. “There is clear alignment with our company offerings and we are looking forward to taking advantage of the synergies resulting from our coll

BioGX Launches 'pixl™' Portable qPCR Platform Ex-US With Expanded Test Menu for Infectious Diseases8.12.2022 20:00:00 CET | Press release

BIRMINGHAM, Ala., Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioGX, a global provider of easy molecular diagnostic solutions since 2007, announced the Ex-US commercial release of its portable pixl™ qPCR real-time PCR platform for use with BioGX CE-IVD marked assays, enabling global access and complementing the recent US FDA EUA expanded use of Xfree™ COVID-19 Direct RT-PCR on the pixl. The pixl instrument is a benchtop 4-channel, 16-well, RT-PCR instrument that supports rapid turnaround times for batches of up to 16 samples, with integrated results interpretation on a device with the compact footprint of a touchpad. "pixl, combined with our unique Xfree chemistry, offers a low-cost direct-sample-to-answer PCR solution on a portable, compact device. pixl will provide broader access to clinical laboratories for decentralized PCR testing, enabling faster, better, low-cost near-patient molecular diagnostics," said Shazi Iqbal, Ph.D., CEO of BioGX. This platform was previously CE-IVD marked and can

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5%8.12.2022 19:00:00 CET | Press release

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% Nokia Corporation Stock Exchange Release 8 December 2022 at 20:00 EET Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% According to a notification received under Chapter 9, Section 5 of the Finnish Securities Market Act (FSMA) by Nokia Corporation, the direct and indirect holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia have on 2 December 2022 exceeded 5% of the total number of shares and voting rights of Nokia. According to the notification received by Nokia, the holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia on 2 December 2022, directly and through its controlled undertakings and funds was equivalent to a total of 293,966,891 shares, corresponding to approximately 5.22% of the total number of shares and voting rights of Nok

Grant of Warrants8.12.2022 18:47:01 CET | Press release

December8, 2022 Announcement no. 18 Grant of Warrants COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, USA, December 8, 2022, (GLOBE NEWSWIRE) – The Board of Directors of BioPorto A/S (BioPorto or Company) (CPH:BIOPOR) has, in accordance with its current authorization to issue warrants to key employees of BioPorto, today issued 1,200,000 warrants for the subscription of an equal number of shares. The warrants are issued in accordance with the Company’s remuneration policy and the authorization in section 18 a of the Articles of Association. Each warrant grants the holder the right to subscribe for one share in BioPorto. The exercise price is DKK 2.55 per share, corresponding to the closing price today on Nasdaq Copenhagen. The warrants vest over a four-year period. The warrants include conditions on claw-back in case of e.g., erroneous financial information and provisions on accelerated vesting in case of e.g., a takeover bid and/or business combinations. Detailed terms of the new and existing warr