NBBL - Norske Boligbyggelag

Finanstilsynet struper boligbyggingen og rammer lokale banker

Del

Finanstilsynets strenge fortolkning av EU-regelverk om ytterligere kapitalkrav rammer de mindre bankene hardt. Det vil føre til at boligprosjekter særlig i distriktene ikke blir bygget. Boligkjøperne må plukke opp regningen.

Finanstilsynet gjør det vanskeligere å få bygget flere boliger, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen
Finanstilsynet gjør det vanskeligere å få bygget flere boliger, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen

Finanstilsynets forslag betyr at lån til boligbyggere nå må ha 50 prosent mer egenkapital enn tidligere. Det gjelder både allerede innvilgede lån og nye lån.

Bankene får ikke lån

– Finanstilsynets strenge fortolkning av EU-regelverket rammer de såkalte standardbankene fordi bankene må vurdere lån til boligprosjekter som høyrisikoengasjementer selv om 100 prosent av leilighetene er solgt. Når lånene blir dyrere struper det boligbyggingen særlig i distriktene der standardbankene er viktige for boligbyggingen, sier Bård Folke Fredriksen. adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL),

Bør se på tolkingsrommet

NBBL gjør nå sammen OBOS, Finans Norge og Norsk Eiendom et forsøk på å få Finanstilsynet til å snu i denne saken.

– Finanstilsynet vil hevde at deres tolkning av regelverket er gjort som følge av EØS-avtalen, og at de ikke har noe valg. Regjeringen må nå avklare det nasjonale handlingsrom sett i lys av at Norge har allerede strenge og velfungerende krav, sier Bård Folke Fredriksen.

Boligkjøpere får regningen

NBBL mener det til syvende og sist er et politisk ansvar å avklare denne saken.

– Det er bred enighet om at det er behov for å øke takten i boligbyggingen. Regjeringen må sørge for at de nye regelendringene ikke sparker beina under dette, sier Fredriksen. Konsekvensen av tilsynets forslag blir at konkurransen svekkes mellom bankene reduseres, at boligbyggingen strupes og at det er boligkjøperen som til slutt vil måtte ta regningen for dette.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Finanstilsynet gjør det vanskeligere å få bygget flere boliger, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen
Finanstilsynet gjør det vanskeligere å få bygget flere boliger, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Boligbyggingen i Oslo må økes – det er også et politisk ansvar21.1.2021 08:21:43 CETPressemelding

På landsbasis bygges det boliger i et tempo som er brukbart tilpasset befolkningsveksten, men i Oslo og andre pressområder må boligbyggingen økes for å stagge prisveksten. – Skal utviklingen snus må det være flere byggeklare tomter. Det er et politisk ansvar. De som står uten bolig, for eksempel unge voksne og skilte familier, betaler regningen, sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom