Finansierer rettslig prosess mot Havsul I vind-industri.

Del

Motvind Nordvest og «Runde mot Havsul I» inviterer det norske folk til en Spleis for å trygge det økonomiske grunnlaget slik at vi kan forberede en rettslig prosess mot Havsul I.

Sildfiske. Foto: Tony Meyer
Sildfiske. Foto: Tony Meyer

Vi krever at Stortingets enstemmige vedtak av 19.juni følges opp av regjeringen. Lovligheten av konsesjonen for Havsul I bestrides. Havsul I er også vindkraft på land med konsesjon gitt etter Energiloven og tilhørende regelverk. Forlenget frist for idriftsetting kan ikke gis utover 31.12.2021.

Motvind Nordvest har i samarbeid med «Runde mot Havsul I» besluttet å følge opp at Stortingets enstemmige vedtak av 19.juni etterleves. Rettslig prosess forberedes og vi vil bringe saken inn for domstolene, dersom regjeringen ved Olje- og energidepartementet stadfester NVEs grunnløse vedtak om forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I. Vi har god dialog med fiskeri-organisasjoner, fiskerinæring, havforskere og ornitologer, og – vi har hatt forberedende samtaler med advokater. Vi skal være «Føre-var».

Vi forventer imidlertid at Olje- og energiminister Tina Bru vil vise klokskap og ansvarlighet, og avvise forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I. Noe som vil bety at konsesjonen termineres permanent.

Havsul I er vind-industri med bunnfaste vindturbiner planlagt i skjærgården på Møre, i gytefeltet for flere fiskeslag – også for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild.
NVG-sild er en enorm fiskebestand og matressurs av global betydning. På verdensbasis fanges det totalt ca. 100 millioner tonn fisk hvert år. På Mørekysten fødes 1-2% av dette, (1-2 millioner tonn) hvert eneste år.

Havforskningsinstituttet advarer og sier om sild, hyse, sei og torsk på vandring mot de kjente gytefelt på Møre:
«Disse artene er ikke bare viktige for kystøkosystemet, men er også nøkkelarter i de store oseaniske systemer. Konsekvensen av å påvirke deres gytesuksess kan derfor bli formidabel».
Nyere studier viser også at sjøfugl, særlig de i de store fuglefjellene som på Runde, og sjøpattedyr, har nøkkelroller som transportører av næring til det overflod av liv, som gjennom tidene også har gitt menneskene livsbetingelser langs våre kyster.

Kunnskapsgrunnlaget for Havsul I er svært mangelfullt. Føre-var-prinsippet må gjøres gjeldende. Og om nødvendig slås fast av en norsk domstol.

Innsamlede midler skal benyttes til oppfølging av Stortingets vedtak, forberedelse av rettslig prosess og aktiviteter for å stanse utbygging av Havsul I.


Kontakter

Motvind Nordvest
John I. Myklebust
Styreleder

Runde mot Havsul I vindkraftanlegg
Kaja Runde
Leder

Bilder

Sildfiske. Foto: Tony Meyer
Sildfiske. Foto: Tony Meyer
Last ned bilde
Styreleder Motvind Nordvest, John I. Myklebust
Styreleder Motvind Nordvest, John I. Myklebust
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Motvind Nordvest

Motvind Nordvest
Geileplassen 15
6060 Hareide

Følg saker fra Motvind Nordvest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Nordvest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Nordvest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom