GlobeNewswire

Finansdepartementet godkjenner Nasdaq som egnet eier av Oslo Børs VPS

Del

Oslo og Stockholm, May 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), mottok i dag Finansdepartementets avgjørelse vedrørende de fremtidige eierskapskravene for Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) i forbindelse med  Nasdaq ABs tilbud (“Tilbudet”) om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”), som ble fremsatt i henhold til tilbudsdokumentet som ble offentliggjort 4. februar 2019, og som senere ble endret ved kunngjøringen av 4. mars 2019 (“Tilbudsdokumentet”).

«Selv om Finansdepartementet bekrefter at Nasdaq er egnet som eier av Oslo Børs VPS i henhold til lovbestemte krav, er beslutningen om ikke å kreve at enhver som søker å oppnå kontroll over Oslo Børs VPS må skaffe seg et flertall på to tredjedeler av aksjene skuffende,» sier Lauri Rosendahl, leder av Nasdaq i Norden.

«Basert på en ekspertgjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon, finnes det ingen børser i Europa der en majoritetsaksjonær eier mer enn femti, men mindre enn to tredjedeler av aksjene. Vi hadde håpet at norske myndigheter ville fatte en beslutning i overensstemmelse med denne utbredte europeiske praksisen. Vi vil nå foreta en nøye gjennomgang av vedtaket og vurdere våre alternativer,» sier Lauri Rosendahl.

I de siste ukene og månedene har Nasdaq mottatt overveldende støtte for Tilbudet om å erverve Oslo Børs VPS fra et stort antall sentrale interessenter i det norske finansmarkedet. Gjennom inngående samtaler med investeringsselskaper, utstedere, bransjeorganisasjoner og sentrale aktører i offentlig sektor, forstår vi at et stort flertall foretrekker Nasdaq som fremtidig eier av Oslo Børs VPS. Vi ser at de mange båndene vi har knyttet gjennom denne prosessen har styrket vår relasjon til Norge, noe som vil bidra til at Nasdaqs allerede fremgangsrike virksomhet i det norske markedet vil fortsette å vokse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Augustsson
+46-734496135
david.augustsson@nasdaq.com


Ytterligere informasjon om det strategiske rasjonale, samt vilkårene og betingelsene for Tilbudet og Nasdaqs fremtidige planer for å utvikle og styrke Oslo Børs VPS og det finansielle økosystemet generelt i den nordiske regionen, finnes i Tilbudsdokumentet som er tilgjengelig på
http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights. I tillegg finnes tidligere kommunikasjon fra Nasdaq, og relevant dokumentasjon rundt tilbudet, tilgjengelig på https://business.nasdaq.com/oslo-bors.

Viktig informasjon om tilbudet

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS finnes i Tilbudsdokumentet. Det fullstendige Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019 og er tilgjengelig på

http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av tilbudet vil i visse jurisdiksjoner kunne være begrenset gjennom lovgivning, inklusive uten begrensninger i Canada, Australia og Japan. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lovene eller bestemmelse i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt De forente stater i tillit til Tier I (Lag I) fritak i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) er en ledende global leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi,  samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester. Gjennom sin varierte løsningsportefølje gjør Nasdaq det mulig for kundene sine trygt å planlegge, optimalisere og realisere sin forretningsvisjon gjennom pålitelige teknologier som gir åpenhet og innsikt til å navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske aksjemarked leverer selskapet teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land. Totalt er mer enn 4000 selskaper med en markedsverdi på omlag USD 14 trillioner notert hos Nasdaq.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold

Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, Nasdaqs evne til å gjennomføre Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon

Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, www.ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTION SEK BONDS MAY 29, 202029.5.2020 10:09:32 CESTPress release

Auction date2020-05-29Loan1061Coupon0.75 %ISIN-codeSE0011281922Maturity2029-11-12Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 250Volume offered, SEK mln3,825Volume bought, SEK mln1,000Number of bids17Number of accepted bids2Average yield-0.040 %Lowest accepted yield-0.040 %Highest yield-0.039 %% accepted at lowest yield 90.00 Auction date 2020-05-29 Loan 1062 Coupon 0.125 % ISIN-code SE0013935319 Maturity 2031-05-12 Tendered volume, SEK mln 1,000 +/- 250 Volume offered, SEK mln 4,150 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 15 Number of accepted bids 4 Average yield 0.093 % Lowest accepted yield 0.089 % Highest yield 0.096 % % accepted at lowest yield 100.00

Pawel Wyszynski new Head of Investor Relations at SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Press release Stockholm 29 May 2020 Pawel Wyszynski has been appointed new Head of Investor Relations at SEB and will assume his position on 7 September 2020. Prior to joining SEB, Pawel Wyszynski has held the position as Director of Shareholder Relations at EQT and he has a solid background as Equity Analyst at Nordea, Danske Bank and Crédit Agricole Cheuvreux. The present Head of Investor Relations, Christoffer Geijer, will join the management team of SEB Investment Management to lead the effort to enhance the distribution of SEB IM’s product offering. For further information, please contact Frank Hojem, Head of Corporate Communication +46(0)8 763 99 47 frank.hojem@seb.se SEB is a leading Nordic financial services group with a strong belief that entrepreneurial minds and innovative companies are key in creating a better world. SEB takes a long-term perspective and supports its customers in good times and bad. In Sweden and the Baltic countries, SEB offers financial advice and a wide

Pawel Wyszynski ny chef för Investor Relations på SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Pressmeddelande Stockholm 29 maj 2020 Pawel Wyszynski har blivit utnämnd till ny chef för Investor Relations på SEB och tillträder sin tjänst den 7 september 2020. Pawel Wyszynski har tidigare varit chef för Shareholder Relations på EQT och har en gedigen bakgrund som aktieanalytiker på Nordea, Danske Bank och Crédit Agricole Cheuvreux. Den nuvarande chefen för Investor Relations, Christoffer Geijer, kommer att tillträda en tjänst inom ledningen för SEB Investment Management, där han kommer att leda arbetet med att optimera distributionen av SEB IM:s produktutbud. För mer information kontakta Frank Hojem, chef Corporate Communication 08-763 9947 frank.hojem@seb.se SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster

CellaVision AB: Zlatko Rihter leaves his position as CEO at CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPress release

The information was released for public disclosure on May 29, 2020, at 08:20 CET CellaVision's President and CEO, Zlatko Rihter, has informed the Board of Directors that he wishes to resign as CEO of the company in order to take on the position as President and CEO of the medical technology company Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter has been CEO of CellaVision since January 1, 2015. Zlatko will continue in his current role during the notice period and leave his assignment by November 28, 2020 at the latest. The Board has therefore initiating a recruitment process to find his successor. “During his almost six years as CEO, Zlatko Rihter has very successfully developed CellaVision to the strong company we see today. CellaVision has fundamentally changed to a company with a completely different breadth in the customer offering and geographical presence resulting in completely different opportunities. Zlatko has consistently delivered, and the company's sales and earnings have almost

CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPressemelding

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället tillträdda rollen som VD och koncernchef för det medicintekniska bolaget Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter har varit VD för CellaVision sedan den 1 januari 2015. Zlatko kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt uppdrag senast den 28 november 2020. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet med att finna hans efterträdare. ”Zlatko Rihter har under sina snart sex år som VD mycket framgångsrikt utvecklat och drivit CellaVision till det starka bolag vi ser idag. CellaVision har förändrats i grunden till ett bolag med en helt annan bredd i kunderbjudande och geografisk närvaro vilket resulterar i helt andra möjligheter. Zlatko har konsekvent levererat och bolagets omsättning och resultat nära nog tredubblats. Zlatko har en stor bredd i sitt ledarskap med e