GlobeNewswire

Finansdepartementet godkjenner Nasdaq som egnet eier av Oslo Børs VPS

Del

Oslo og Stockholm, May 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), mottok i dag Finansdepartementets avgjørelse vedrørende de fremtidige eierskapskravene for Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) i forbindelse med  Nasdaq ABs tilbud (“Tilbudet”) om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”), som ble fremsatt i henhold til tilbudsdokumentet som ble offentliggjort 4. februar 2019, og som senere ble endret ved kunngjøringen av 4. mars 2019 (“Tilbudsdokumentet”).

«Selv om Finansdepartementet bekrefter at Nasdaq er egnet som eier av Oslo Børs VPS i henhold til lovbestemte krav, er beslutningen om ikke å kreve at enhver som søker å oppnå kontroll over Oslo Børs VPS må skaffe seg et flertall på to tredjedeler av aksjene skuffende,» sier Lauri Rosendahl, leder av Nasdaq i Norden.

«Basert på en ekspertgjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon, finnes det ingen børser i Europa der en majoritetsaksjonær eier mer enn femti, men mindre enn to tredjedeler av aksjene. Vi hadde håpet at norske myndigheter ville fatte en beslutning i overensstemmelse med denne utbredte europeiske praksisen. Vi vil nå foreta en nøye gjennomgang av vedtaket og vurdere våre alternativer,» sier Lauri Rosendahl.

I de siste ukene og månedene har Nasdaq mottatt overveldende støtte for Tilbudet om å erverve Oslo Børs VPS fra et stort antall sentrale interessenter i det norske finansmarkedet. Gjennom inngående samtaler med investeringsselskaper, utstedere, bransjeorganisasjoner og sentrale aktører i offentlig sektor, forstår vi at et stort flertall foretrekker Nasdaq som fremtidig eier av Oslo Børs VPS. Vi ser at de mange båndene vi har knyttet gjennom denne prosessen har styrket vår relasjon til Norge, noe som vil bidra til at Nasdaqs allerede fremgangsrike virksomhet i det norske markedet vil fortsette å vokse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Augustsson
+46-734496135
david.augustsson@nasdaq.com


Ytterligere informasjon om det strategiske rasjonale, samt vilkårene og betingelsene for Tilbudet og Nasdaqs fremtidige planer for å utvikle og styrke Oslo Børs VPS og det finansielle økosystemet generelt i den nordiske regionen, finnes i Tilbudsdokumentet som er tilgjengelig på
http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights. I tillegg finnes tidligere kommunikasjon fra Nasdaq, og relevant dokumentasjon rundt tilbudet, tilgjengelig på https://business.nasdaq.com/oslo-bors.

Viktig informasjon om tilbudet

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS finnes i Tilbudsdokumentet. Det fullstendige Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019 og er tilgjengelig på

http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av tilbudet vil i visse jurisdiksjoner kunne være begrenset gjennom lovgivning, inklusive uten begrensninger i Canada, Australia og Japan. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lovene eller bestemmelse i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt De forente stater i tillit til Tier I (Lag I) fritak i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) er en ledende global leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi,  samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester. Gjennom sin varierte løsningsportefølje gjør Nasdaq det mulig for kundene sine trygt å planlegge, optimalisere og realisere sin forretningsvisjon gjennom pålitelige teknologier som gir åpenhet og innsikt til å navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske aksjemarked leverer selskapet teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land. Totalt er mer enn 4000 selskaper med en markedsverdi på omlag USD 14 trillioner notert hos Nasdaq.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold

Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, Nasdaqs evne til å gjennomføre Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon

Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, www.ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

GOGL - 2020 Annual General Meeting8.7.2020 20:36:21 CESTPress release

Golden Ocean Group Limited (the “Company”) advises that the 2020 Annual General Meeting of the Company will be held on August 31, 2020. The record date for voting at the Annual General Meeting is set to July 17, 2020. The notice, agenda and associated material will be distributed prior to the meeting. Hamilton, Bermuda July 08, 2020 This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Avance - 2020 Annual General Meeting8.7.2020 19:38:30 CESTPress release

Avance Gas Holding Ltd (the “Company”) advises that the 2020 Annual General Meeting of the Company will be held on August 31, 2020. The record date for voting at the Annual General Meeting is set to July 17, 2020. The notice, agenda and associated material will be distributed prior to the meeting. Hamilton, Bermuda July 8, 2020 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

FRO - 2020 Annual General Meeting8.7.2020 19:18:32 CESTPress release

Frontline Ltd. (the “Company”) advises that the 2020 Annual General Meeting of the Company will be held on August 31, 2020. The record date for voting at the Annual General Meeting is set to July 17, 2020. The notice, agenda and associated material will be distributed prior to the meeting. Hamilton, Bermuda July 8, 2020 This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Orion upgrades full-year outlook for 20208.7.2020 18:00:00 CESTPress release

ORION CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE INSIDE INFORMATION 8 JULY 2020 at 19.00 EEST Orion upgrades full-year outlook for 2020 Orion Corporation upgrades the full-year outlook for 2020, provided on 24 April 2020, for the part regarding operating profit. In 2020, the operating profit is estimated to be slightly higher or higher than in 2019. Visibility towards the end of the year has improved in various areas of operations. For example, the impaired availability of generic products in Orion‘s portfolio manufactured by other pharmaceutical companies is not expected to have as negative impact to the whole year net sales and operating profit as assumed earlier. Operating expenses, in turn, for the whole year are expected to be somewhat lower than estimated. The new outlook is based on the assumption that Orion‘s own production can continue normal operations despite the COVID-19 pandemic. This requires that Orion continues to succeed in protecting its employees and employee absence rates d

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING8.7.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-07-10 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-07-10Time for submission of bids:10.30-11.00 (CEST)Payment date:2020-07-14Final repayment date2024-07-15Offered volume:50 billion SEKMinimum bid amount:10 million SEKMaximum bid amount:12.5 billion SEKMaximum number of bids from each participant: 1Interest rate:0.00 %Additional interest rate:0.10 per cent ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 11.00 ON JULY 10 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION ON E-MAIL: eol@riksbank.se Result of the auction will be published at 11.30 (CEST) on Tender date. Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se