Kvinner i Finans Charter

Finansbransjen forplikter seg til flere kvinnelige ledere

Del

Nå lanserer vi Kvinner i Finans Charter. Målet er å få opp kvinneandelen på ledernivå i finansnæringen, fordi en finansbransje i kjønnsbalanse skaper størst verdier for selskap og samfunn. - Tiden for festtaler er over – nå trenger vi radikale grep for å gjøre det alle er enige om er strategisk viktig. Nå forplikter bransjen seg til å følge engelsk suksessoppskrift, sier initiativtagerne Alexandre Morris, investeringsdirektør i SKAGEN Fondene og Turid E. Solvang, daglig leder i FutureBoards.

Fra høyre: Fra venstre;: Ellen A. Vold, NVCA, Runa Kerr, Finans Norge. Initiativtakere Turid E Solvang, FutureBoards og Alexandra Morris, SKAGEN Fondene,
Fra høyre: Fra venstre;: Ellen A. Vold, NVCA, Runa Kerr, Finans Norge. Initiativtakere Turid E Solvang, FutureBoards og Alexandra Morris, SKAGEN Fondene,

Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende funksjoner i næringslivet er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen for sakte, også her i Norge, hvor vi liker å se på oss selv som et foregangsland for likestilling, fortsetter Morris og Solvang.

For å få fart på utviklingen må dette inn på strategisk nivå i selskapene, på lik linje med andre mål for å øke bunnlinjen. Motivasjonen for økt kjønnsbalanse er ikke lenger bare sosial rettferdighet, men økt produktivitet og lønnsomhet for selskapene og samfunnet. Derfor bør norske toppledere være ivrige etter å strekke seg enda lenger enn de har gjort til nå.

-          Bedrifter som jobber aktivt med mål og tiltak for å oppnå kjønnsbalanse i sentrale posisjoner, oppnår et bedre arbeidsmiljø og øker bunnlinjen.” Sier leder for Finans Norge, Idar Kreutzer.

For å gjøre noe med dette, har vi sett til Storbritannia. I 2016 tok Finansdepartementet (HM Treasury) i Storbritannia initiativ til Women in Finance Charter. Overgangen fra prat til konkrete mål bar raskt frukter. På bare få år har over 400 finansinstitusjoner med nær en million ansatte i UK signert charteret og i 2020 kunne om lag to tredjedeler vise til framgang. Selskaper som Blackrock og HSBC har gått i front, og både store og små finansforetak har fulgt etter.

Fire ambisiøse og forpliktende prinsipper

På initiativ fra Morris og Solvang – etter modell fra Storbritannia – lanserer vi nå Kvinner i Finans Charter i Norge. Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening. NBIM/Oljefondet, Storebrand, SKAGEN Fondene, ABG Sundal Collier, Sparebank1 SR Bank, KLP, Verdane, Summa Equity, Formuesforvaltning, Gjensidige Forsikring og Hadean Ventures er allerede med som «Founding Partners». FutureBoards vil stå for administrasjon og drift.

-          Man blir med i den gjeve klubben av “doers, not talkers” ved å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og sist, men ikke minst, knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene, forteller Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Det siste prinsippet var gjenstand for omfattende diskusjon da det ble presentert i Storbritannia. I etterkant mener imidlertid en tredjedel av deltakerne at denne direkte sammenhengen er viktig for måloppnåelse.

Kjønnsbalanse er lønnsomt

Vi er heldigvis forbi diskusjonen om mangfold faktisk lønner seg, det har forskningen sørget for. Men det er fortsatt et gap mellom denne erkjennelsen, og viljen til å gjøre noe med det. I den norske finansverdenen hører vi ofte at den lave andelen kvinner skyldes at det ikke er nok kvinner å velge mellom, at kvinnene velger andre yrker og tryggere jobber, eller andre avsporinger.Vårt svar på det er: tenk nytt – dette er ikke et umulig prosjekt, se bare til Storbritannia!

Norge har gått foran og vist at kjønnskvoteringsloven har virket for økt kjønnsbalanse i ASA-styrene. Nå må vi å ta grep også på ledende stillinger. Ved å forplikte seg til ambisiøse mål, motta godtgjørelse for måloppnåelsen og dele resultatene med omverdenen, kommer vi til å se at det skjer noe med andelen kvinner i norsk finans!

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Turid Solvang, FutureBoards: turid.solvang@futureboards.no tlf 91789435

Alexandra Morris, SKAGEN Fondene: alexandra.morris@skagenfondene.no tlf 97178989

Runa Opdal Kerr, Finans Norge: runa.kerr@finansnorge.no tlf 41515427

Ellen Amalie Vold, Norsk Venturekapital Forening: eav@nvca.no tlf 91799376

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra høyre: Fra venstre;: Ellen A. Vold, NVCA, Runa Kerr, Finans Norge. Initiativtakere Turid E Solvang, FutureBoards og Alexandra Morris, SKAGEN Fondene,
Fra høyre: Fra venstre;: Ellen A. Vold, NVCA, Runa Kerr, Finans Norge. Initiativtakere Turid E Solvang, FutureBoards og Alexandra Morris, SKAGEN Fondene,
Last ned bilde
Alexandra Morris, Investeringsdirektør, SKAGEN Fondene
Alexandra Morris, Investeringsdirektør, SKAGEN Fondene
Last ned bilde
Turid E. Solvang Daglig leder FutureBoards
Turid E. Solvang Daglig leder FutureBoards
Last ned bilde
Ellen A. Vold Daglig leder Norsk Venturekapitalforening (NVCA)
Ellen A. Vold Daglig leder Norsk Venturekapitalforening (NVCA)
Last ned bilde
Idar Kreutzer, Adm. dir Finans Norge
Idar Kreutzer, Adm. dir Finans Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter
Slemdalsveien 70B
0370 Oslo

http://www.futureboards.no

Turid Solvang, daglig leder i FutureBoards og Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene tok initiativ til å utvikle Kvinner i Finans Charter

Turid Solvang, daglig leder i FutureBoards og Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene har tatt initiativ til å utvikle Kvinner i Finans Charter i Norge etter modell fra Women in Finance Charter, som ble initiert av det britiske finansdepartementet (HM Treasury) i 2016. På få år har over 400 finansinstitusjoner i Storbritannia, som representerer om lag en million ansatte signert charteret, og i 2020 kunne nær to tredjedeler melde om fremgang i henhold til målene de har satt.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening, og driftes av FutureBoards AS.

etter modell fra Women in Finance Charter, som ble initiert av det britiske finansdepartementet (HM Treasury) i 2016. På få år har over 400 finansinstitusjoner i Storbritannia, som representerer om lag en million ansatte signert charteret, og i 2020 kunne nær to tredjedeler melde om fremgang i henhold til målene de har satt.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening, og driftesTurid Solvang, daglig leder i FutureBoards og Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene tok initiativ til å utvikle Kvinner i Finans Charter etter modell fra Women in Finance Charter, som ble initiert av det britiske finansdepartementet (HM Treasury) i 2016. På få år har over 400 finansinstitusjoner i Storbritannia, som representerer om lag en million ansatte signert charteret, og i 2020 kunne nær to tredjedeler melde om fremgang i henhold til målene de ha

Følg pressemeldinger fra Kvinner i Finans Charter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kvinner i Finans Charter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.