Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim feller influencermarkedsføring for kroppspress

Del

Rollemodell og importør innretter seg ikke etter Fims retningslinjer

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med regelverket i denne selvjustisordningen. Fim gjør også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Fims retningslinjer omfatter influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Alle vedtak som Utvalget fatter i klagesaker er lagt ut i sin helhet på www.fim.as

Influenceren Sofie Karlstad og kostholdsimportøren Protein.no er nok en gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring. Karlstad er felt to ganger tidligere, mens Protein.no er felt tre ganger tidligere.

Ved vurderingen denne gangen, legger utvalget særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte profil på Instagram. Ut fra Fims retningslinjer og veiledning kan rollemodeller som er så vidt kroppsfikserte og med mange unge følgere, slik som Sofie Karlstad, ikke promotere kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Utvalget presiserer at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde påkledt så lenge Karlstads generelle profil er såpass avkledt som den er. Protein.no må derfor finne mindre kroppsfokuserte rollemodeller for sine markedsføringstiltak for å unngå å skape kroppspress hos barn og unge.

Klager har fått medhold.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Torggata 15
0181 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as