Bank2

Fikk du restskatt? Betal den i mai!

Del

Må du betale restskatt for i fjor? Betal innen 31. mai, så unngår du ett års rentebelastning.

– Innbetaler du den skyldige restskatten innen 31. mai slipper du renter. Venter du lenger blir det beregnet rente på hele det skyldige beløpet fra 1. juli 2012. Du blir altså belastet med løpende renter for et helt år, sier administrerende direktør Helge Dalen i Bank2. Og for den som ikke overholder forfallsdato for restskatt den 20. august blir det fort dyrt da det blir beregnet en forsinkelsesrente på 8,5 prosent fra dag én, sier Dalen.

Mange opplever restskatt som en uforutsett utgift og får problemer med å betale innen fristen. – Dette skyldes ofte mangel på økonomiske reserver eller dårlig planlegging, forklarer Dalen. 

Vær nøye med rentefradraget
– Skatteplanlegging kan høres ut som et fremmedord for mange og noe som bare gjelder for rike mennesker. Men det er viktig for folk flest å planlegge sin egen skattebetjening. Et av de skattemessige hovedfradragene er renteutgifter og det er viktig å ha kontroll over egne fradrag hvis man ønsker å unngå restskatt, sier Dalen.

– Staten betaler 28 % av rentene dine gjennom rentefradraget. Skattemyndighetene tar hensyn til foregående års renteutgifter når de beregner forskuddstrekk for et nytt inntekts år.  Forskuddstrekket for 2012 var basert på rentefradraget i 2011. For personer med høye boliglån kan renteendringer få stor betydning for skatteberegningen. Når boliglånsrenten går ned medfører det lavere rentefradrag og derved økt skattegrunnlag, noe som for mange fører til en restskatt de ikke er forberedt på.

– Slike endringer er det viktig å ta høyde for, spesielt dersom man har anstrengt likviditet. Deretter er det viktig å melde endringene til skatteetaten slik at skattetrekket fastsettes etter et riktigst mulig grunnlag. Svært mange vil da kunne unngå å få restskatt, sier Dalen. 

Bufferkonto gir deg sikkerhet
– Alle bør ha noen reserver plassert på en lett tilgjengelig bankkonto. En økonomisk buffer gir trygghet og forebygger at man ender i situasjoner der regninger ikke kan betales, enten det er snakk om restskatt eller andre krav, sier Dalen.

Han oppfordrer alle som har fått restskatt til umiddelbart å starte planleggingen av hvordan denne skal betales.
– Legg en plan og tenk langsiktig. Det er bedre å starte med en forsiktig spareplan enn ikke å komme i gang i det hele tatt! Alle som har en begrenset likviditet bør ha som mål å bygge opp en bufferkonto. Sammen med god økonomisk oversikt og planlegging kan en bufferkonto gi trygghet og stabilitet i husholdningsøkonomien, avslutter Dalen.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt:
Adm.dir. Helge Dalen
Bank2 ASA
Telefon 91 85 82 75
hd@bank2.no

Om Bank2

Bank2
Bank2
Haakon VIIs gate 2
0114 Oslo

24 13 20 60http://www.bank2.no
Bank2 har spesialisert seg på å tilby finansiering til lånesøkere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for lån i andre banker. Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende. Vi fortsetter å posisjonere oss som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker. Det kan vi gjøre fordi vi er bevisst vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningskikk. Våre kunderådgivere praktiserer en personlig og individuell behandling av hver enkelt kunde. De skal både anbefale og fraråde lånesøkere, samt opplyse om konsekvensene ved ulike produktvalg. Ved å ivareta kundens interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder. Gjennom livet trenger de fleste mennesker en bank som gir muligheten til å spare, låne, betale og overføre penger på en effektiv og trygg måte. De enkleste og vanligste bankprodukter, kalt dagligbanktjenester, er blitt en integrert del av våre liv. Tjenestene er praktiske, obligatoriske og samfunnsnyttige. Ved vår nisjetilpasning og aktive dialog med våre kunder strekker vi i Bank2 oss ut over dette. Det gjør vi fordi vi også kan betjene lånekunder som har betryggende sikkerhet og tilfredsstillende betjeningsevne men som av ulike grunner ikke får tilgang til lån i andre banker.

Følg saker fra Bank2

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bank2 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bank2

Resultatfremgang, lavere mislighold og høy kapitaldekning10.8.2012 15:21:47 CESTPressemelding

Bank2 ASA kan i første halvår 2012 vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst. Samlet utlån beløp seg til MNOK 1.249 ved utgangen av første halvår, en økning på 10,1 % siden årsskiftet og 18,5 % siste 12 måneder. Resultat før tap utgjorde MNOK 24,0 mot MNOK 18,3 i første halvår 2011, mens resultat etter skatt beløp seg til MNOK 17,1 mot MNOK 11,5 i første halvår 2011. Dette gir et resultat på kr 0,18 pr. aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning på 16,5 %.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom